Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Belasting over spaargeld

Of u nu wel of geen rendement heeft behaald met uw spaargeld of beleggingen, u betaalt 1,2% belasting. Deze belasting wordt vermogensrendementsheffing genoemd.

Vrijstellingen  vermogensrendementsheffing

Er geldt een vrijstelling van EUR 20.785 per belastingplichtige. Voor partners geldt het dubbele (EUR 41.570). Voor ouderen geldt onder bepaalde voorwaarden een aanvullende vrijstelling. U moet dus de waarde van uw spaargeld en beleggingen bij uw vermogen optellen voor de vermogensrendementsheffing. Over uw vermogen dat boven de vrijstelling uitkomt minus uw schulden betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing.

Let op: In 2011 gold per minderjarig kind een extra vrijstelling van EUR 2762 als toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen. Deze toeslag is 1 januari 2012 komen te vervallen.

Hoe werkt dat die vermogensrendementsheffing?

De 1,2% vermogensrendementsheffing is als volgt bepaald. De fiscus gaat ervan uit dat u op uw vermogen een rendement van 4% behaalt, ongeacht het daadwerkelijk behaalde rendement. Dit fictieve rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. Aangezien 30% van 4% resulteert in 1,2% is, komt dit neer op 1,2% . Heeft u spaargeld of beleggingen? Over de waarde van uw spaartegoed of beleggingen betaalt u dus boven uw vrijstelling 1,2% belasting.

Peildatum bepaling spaargeld en vermogen

De peildatum voor uw vermogen is vanaf 2012 op 1 januari gesteld en wordt dus niet meer gemiddeld met het saldo op 31 december.. Dus als het vermogen gedurende het jaar veel meer wordt of juist veel minder, maakt voor de heffing in dat belastingjaar niet meer uit. Om niet  onnodig de belastingdienst te spekken, doet u er goed aan om voor het einde van het jaar alle rekeningen te betalen. U zou immers die facturen toch betalen. Zo verlaagt u de saldi op uw rekeningen en betaalt u minder belasting.

Bezittingen die vallen onder het vermogen

U moet de volgende bezittingen die u in Nederland hebt aangeven:

 • in Nederland gelegen onroerende zaken
 • rechten op in Nederland gelegen onroerende zaken
 • rechten op aandelen in de winst van een onderneming in Nederland.

Schulden

Schulden die betrekking hebben op uw bezittingen tellen mee bij de berekening van het vermogen.

Wat is jeugdsparen?

Veel banken bieden speciaal voor jongeren spaarrekeningen, jeugdsparen wordt dit genoemd.  Bij het openen van deze rekeningen krijgt u vaak een ‘ gratis knuffel’  of andere leuke attentie en een bonusrente op de verjaardag van het kind. Het is verstandig om goed te letten op de voorwaarden en de rente van deze jeugdsparen rekeningen,  omdat deze vaak relatief laag is.

Jeugdspaarrekeningen zijn meestal bedoeld voor kinderen tussen de 7 en 15 jaar en leren zo omgaan met geld.  Als de kinderen 12 jaar zijn, krijgen ze vaak een pinpas. Voor het gebruik moeten de ouders toestemming geven. Naast jeugdspaarrekeningen zijn er ook diverse spaarrekeningen waarmee (groot)ouders kunnen sparen voor hun (klein)kinderen. De rekening dient in dit geval op naam van het kind te staan in verband met eventueel verschuldigd schenkingsrecht of successiebelasting bij overlijden.

Via onze site vindt u in één oogopslag de actuele rentestanden van jeugdspaarrekeningen

Ben ik verplicht de geblokkeerde spaarloontegoeden op te nemen?

Nee. Opname van het spaarloon is niet verplicht. Per 15 september 2010 kan het spaarloon dat in de jaren 2006 tot en met 2009 is opgebouwd worden gedeblokkeerd. Spaarders beslissen zelf wat er met dat geld gebeurt. Je kunt het spaarloon opnemen en uitgeven of overboeken op een eigen spaarrekening, maar het is ook mogelijk om het geld op de geblokkeerde rekening te laten staan. Zolang het geld op de speciale spaarloonrekening staat, profiteert u van de fiscale voordelen.

Wat moet ik doen als ik het opgebouwde spaarloon wil opnemen?

Mensen met een spaarloonrekening ontvangen van de bank of verzekeraar een brief waarin wordt uitgelegd welke opties u hebt. Mogelijk moet u een formulier invullen, waarna het geld op de vaste ‘tegenrekening’ wordt gestort.

Kan ik ook later beslissen?

Ja. Het in de jaren 2006 tot en met 2009 opgebouwde spaarloon wordt op 15 september 2010 gedeblokkeerd. Veel mensen zullen direct in september een keuze maken, maar dat kan ook later. U kunt het spaarloon uit de periode 2006 – 2009 dus ook in de loop van 2011 nog opnemen.

Mag ik het geld ook over laten maken naar een eigen spaarrekening?

Ja, dat kan. Maar u moet er in dat geval rekening mee houden dat het saldo op een reguliere spaarrekening (in tegenstelling tot het saldo van de spaarloonrekening) onderdeel is van het eigen vermogen. Over het eigen vermogen boven de vrijstelling (€ 20.661 voor alleenstaanden, € 41.322 voor fiscale partners) betaalt u belasting in de vorm van vermogensrendementsheffing.

Mijn spaarloon is direct op mijn betaalrekening gestort. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat sommige banken ervoor kiezen om het spaarloon automatisch over te boeken naar de gekoppelde betaalrekening. Ook in dat geval ontvangt u een brief waarin de bank uitlegt wat de verschillende opties zijn. Als u wilt blijven profiteren van de fiscale voordelen, kunt u het ontvangen bedrag terugstorten op de geblokkeerde spaarloonrekening.

Betekent dit het einde van de spaarloonregeling?

Nee. Het opgebouwde spaarloon over de jaren 2006 tot en met 2009 valt weliswaar vrij, maar de spaarloonregeling blijft bestaan.

Wat gebeurt er met het in 2010 opgebouwde spaarloon?

Het in 2010 opgebouwde spaarloon blijft geblokkeerd. Dat valt dus niet vrij. Voor het spaarloon dat in en na 2010 wordt opgebouwd, gelden de reguliere regels. Dat betekent dat dat deel na vier jaar automatisch wordt gedeblokkeerd. In bepaalde situaties kunt u het geld ook tussentijds opnemen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning of wanneer u een eigen bedrijf begint.

Waarom is tot deblokkering van het spaarloon besloten?

Circa twee miljoen Nederlanders hebben een spaarloonrekening en het totale saldo op die rekeningen is ruim € 4 miljard. Door het spaarloon vrij te geven, kunnen mensen eerder dan gepland over het opgebouwde saldo beschikken. Dat leidt tot extra aankopen. Het kabinet geeft op die manier een extra stimulans aan het prille herstel van de economie.

Er is al eerder voorgesteld om het spaarloon vrij te geven. Waarom toen niet en nu wel?

In 2008 en 2009 is ook gevraagd om deblokkering van het spaarloon. Dat lag toen niet voor de hand, gezien de onzekerheid op de financiële markten. Inmiddels is de financiële positie van de banken stabieler. En hoewel niet iedereen het opgebouwde spaarloon direct zal uitgeven, is de extra bestedingsruimte een prima stimulans de economie.

Hoe werkt de spaarloonregeling?

Met de spaarloonregeling kunnen werknemers belastingvrij een deel van hun brutoloon sparen. Het gaat daarbij om een bedrag van maximaal € 613 per kalenderjaar. Het geld moet op een aparte spaarrekening worden gestort en ten minste vier jaar vast staan. In bepaalde gevallen, zoals bij de aankoop van een eigen woning of de start van een eigen bedrijf, mag het geld eerder – belastingvrij – worden opgenomen. Als u het spaarloon tussentijds opneemt op een wijze die niet binnen de voorwaarden valt, dan wordt het opgenomen spaarloon aangemerkt als ‘gewoon’ loon en bent u loonheffingen verschuldigd. Geblokkeerde spaartegoeden zijn tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 17.025 vrijgesteld van belastingheffing.

Spaarproduct staat niet in het overzicht hoe komt dat?

Omdat het actualiseren van de spaartarieven handmatig gebeurt, kan het voorkomen dat we met meer dan 400 verschillende spaarproducten  een rekening over het hoofd zien. Maar ook kan het zijn dat de rekening niet aan onze voorwaarden voldoet om opgenomen te worden. Om opgenomen te worden in onze spaaroverzichten gelden de volgende voorwaarden;

 • De bank heeft een vergunning van DNB van het type (2:12 lid 1), (2:13 lid 1), (2:14) of (3:111);
 • De actuele rentepercentages en productinformatie zijn voor iedereen per internet toegankelijk;
 • Het spaarproduct en de bank moet onder het  Depositogarantiestelsel vallen.
 • Het spaarproduct moet voor klanten afsluitbaar zijn.

Bent u van mening dat uw spaarproduct toch in ons spaaroverzicht thuis hoort, laat ons dit dan weten via het contact formulier.

Belastingvoordeel Groen Sparen

Groen Sparen en Groen deposito’s leveren belastingvoordeel als uw spaargeld wordt geinvesteerd in door de belastingdienst goedgekeurde projecten. Als dit het geval is geniet u belastingvoordeel. Vanzelfsprekend wordt dit op onze website vermeldt. Zie Renteoverzicht  ‘Groen Sparen’ , tabblad ‘Detailoverzicht’.

Het  belastingvoordeel met Groen Sparen kan oplopen tot maximaal 2.2%!  Dit rendement komt bovenop de rente die u op uw Groen Spaarrekening ontvangt. Het belastingvoordeel met Groen Sparen is als volgt opgebouwd;

 1. Vrijstelling van 1,2% vermogensrendementsheffing
  Het heffingsvrije vermogen in box 3 bedraagt 20.785 EUR (2011). Over uw vermogen dat boven deze grens uitkomt, betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing.
 2. Belastingkorting van 1,0% Groen Sparen*
  Het bedrag dat u inlegt met Groen Sparen is tot een maximum van 55.476 euro (2011) voor 1,0% aftrekbaar van de belasting, mits goedgekeurd door de belastingdienst. Deze belastingkorting  kunt u in mindering brengen op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Het totale belastingvoordeel met Groen Sparen kan oplopen tot maximaal 555 euro (1,0% van 55.476 euro).

  * Belastingkorting wordt in 3 jaar afgebouwd  (2011 1,0%, 2012, 0,7%, 2013, 0,4%, 2014, 0%).

Belastingvoordeel Groen Sapren

Belastingvoordeel Groen Sparen (rekenvoorbeeld)

Rekenvoorbeeld:  bij 30.000 euro Groen Sparen t.o.v. gewone spaarrekening (op jaarbasis)
G R O E N S P A R E N S P A A R R E K E N I N G
Rendement (%) Bedrag Rendement (%) Bedrag)
Rente 0,8% € 240,00 3,0% € 900,00
Vermogensrendementheffing - - -1.2% € 360,00
Heffingskorting 1,0% € 300,00 - -
Totaal 1,8% € 540,00 1,8% € 540,00

* Er wordt verondersteld dat u reeds het heffingsvrij vermogen (20.785 euro in 2011) in box 3 heeft benut. Indien u in de loop van een kalenderjaar gaat Groen Sparen, dient u rekening te houden met een vermindering van het fiscale voordeel voor dit jaar omdat u op 1 januari van dat kalenderjaar nog niet in Groen Sparen had belegd.

Belangrijk nieuws over Groen Sparen

De Tweede Kamer heeft in november 2010 een voorstel aangenomen over het afschaffen van de heffingskorting maatschappelijk beleggen, waardoor de heffingskorting in 3 jaar in 4 stappen zal worden teruggebracht naar 0%: in 2011 worden deze heffingskortingen verlaagd van 1,3% naar 1%, in 2012 van 1% naar 0,7%, in 2013 van 0,7% naar 0,4% en in 2014 zal de heffingskorting 0% bedragen.

De regeling voor de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing van 1,2% blijft ongewijzigd.


Waar kunt u Groen Sparen?

Vanzelfsprekend kunt u terecht bij de ethisch banken;  ASN Bank en de Triodos Bank. Beide banken scoren ‘goed’ op onze ethiek score en profileren duurzame banken die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze banken bieden ook diverse groene beleggingen aan. Voordat u een product afsluit is het goed om na te gaan of het product door de Belastingdienst als ‘Groen’ wordt aangemerkt. Alleen dan komt u in aanmerking voor de extra  fiscale vrijstelling.

Lees ook:  wat is duurzaam sparen en Groen Sparen.

Terug