Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Groensparen, sparen en beleggen met belastingvoordeel

Sommige spaar- en beleggingsproducten leveren fiscaal voordeel op. Dat kan oplopen tot 1,9%. Dit voordeel geldt voor ‘groene’ spaartegoeden of beleggingen tot €56.928 (2015). Voor stellen is dit het dubbele, oftewel €113.856. Het fiscale voordeel bestaat uit 2 delen:

  • 1,2% vermogensrendementsheffing;
  • 0,7% heffingskorting (2015).

De zogenoemde ‘vrijstelling groene beleggingen’ geldt naast het normale heffingvrij vermogen van €21.330 (2015) of €42.660 voor stellen. Door de huidige, zeer lage spaarrentes is fiscaal voordelig groen sparen extra interessant.

Door te sparen of te beleggen via groenproducten heeft u tot  €56.928 (2015) vrijstelling van de vermogensrendementsheffing. Daarnaast levert groen sparen een voordeel van 0,7% op, over het totale ‘duurzame’ kapitaal tot €56.928. Dat gaat via de heffingskorting, die de afgelopen jaren is afgebouwd tot 0,7%. In tegenstelling tot eerdere plannen blijft de heffingskorting de komende jaren op die 0,7%. Echter, het vrijgestelde vermogen voor groen sparen en beleggen telt wel mee bij het berekenen van de vermogenstoets voor zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget.

De rentepercentages van onze website zijn tijdelijk  niet up-to-date. U vindt daarom een overzicht van de hoogste rentes van dit moment (27/03/2015) in onderstaand overzicht;

Top 3 hoogste rente – Sparen zonder voorwaarden

Bank Naam rekening Rente Rente
sinds
LeasePlan Bank Internetsparen 1.61% 01-07-14
KNAB Flexibel Sparen 1.55% 30-01-15
ICBC Spaarrekening 1.53% 01-03-15

Hoogste rente spaardeposito’s per looptijd

Looptijd Banken met de hoogste rente Rente
3 maanden KNAB 1.55%
6 maanden KNAB 1.65%
9 maanden KNAB, LeasePlan Bank 1.65%
1 jaar LeasePlan Bank 1.80%
18 maanden KNAB 1.70%
2 jaar LeasePlan Bank 2.00%
30 maanden Centraal Beheer 1.80%
3 jaar ICBC 2.13%
4 jaar ICBC 2.23%
5 jaar ICBC 2.33%
6 jaar Yapi Kredi Bank 2.20%
7 jaar Centraal Beheer, Yapi Kredi Bank 2.30%
8 jaar Yapi Kredi Bank 2.35%
9 jaar Yapi Kredi Bank 2.40%
10 jaar Centraal Beheer 2.60%
11 jaar Rabobank 1.80%
12 jaar Rabobank 2.00%
13 jaar Rabobank 2.10%
14 jaar Rabobank 2.30%
15 jaar Rabobank 2.50%
16 jaar Rabobank 2.50%
17 jaar Rabobank 2.55%
18 jaar Rabobank 2.55%
19 jaar Rabobank 2.60%
20 jaar Rabobank

Indien u boven de heffingsvrij-grens van 21.139 per persoon komt, dient u 1.2% belasting te betalen over uw spaargeld. In combinatie met de inflatie, gemiddeld 1% over 2014 (bron: CBS), teert u feitelijk in op uw spaargeld. Tenzij u meer dan 2.2% rente kunt behalen. Dit laatste is alleen mogelijk met een deposito van minimaal vanaf 4 jaar vast.

Alternatieven voor sparen

We noemen u hieronder een aantal alternatieven voor de zeer lage spaarrente;

  • Groen sparen
  • Hypotheekschuld aflossen of het verstrekken van een onderhandse lening aan bijvoorbeeld uw kind
  • Schulden in box 3 aflossen
  • Investeren in energiebesparende maatregelen voor je eigen woning, zoals zonnepanelen

Weet u andere (veilige) alternatieven?  Laat het ons weten op info @ hoogterente.nl.

ING-top: salarissen moeten omhoog

De topbestuurders van ING verdienen zo weinig in vergelijking met andere Europese ondernemingen, dat de salarissen omhoog moeten. Dat staat in het onlangs verschenen jaarverslag van de bank.

In het jaarverslag staat dat de beloning van de ING-top ‘significant beneden het marktgemiddelde ligt’. Volgens de Raad van Commissarissen van ING is dat voor ‘de langere termijn’ geen houdbare situatie, omdat bekwame bestuurders zich niet met een laag salaris laten afschepen.

Bestuursleden van ING moeten sinds 2011 rondkomen van een vast salaris. Zo verdient bestuursvoorzitter Jan Hommen 1,35 miljoen. De bestuurders, Patrick Flynn en Wilfried Nagel, ontvingen respectievelijk 750.000 euro en 469.000 euro.

Ondanks dat de salarissen van de topbestuurders aan de lage kant zouden zijn, hebben de commissarissen geen salarisverhoging voor de huidige bestuurders voorgesteld, zo benadrukt een woordvoerder van het concern.

Bron:Telegraaf 24 mrt 2013

De minister van Financiën heeft op 1 februari 2013 besloten SNS REAAL te nationaliseren. Dit betekend dat de Nederlandse Staat nu de enige aandeelhouder is van SNS REAAL en daarmee ook van de ASN Bank.

Al het spaargeld van spaarders bij SNS Reaal is veilig. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in een toelichting op de nationalisatie door de staat van SNS. Dit betekend dat de nationalisatie geen enkel gevolg heeft voor de dienstverlening. De dienstverlening voor de klanten van SNS Reaal met 1,6 miljoen spaarrekeningen en 1 miljoen betaalrekeningen wordt voortgezet en het spaargeld van spaarders is veilig.

Na de negatieve berichtgeving over de problemen met de vastgoedtak van SNS Reaal maken vele klanten van deze bank zich begrijpelijk zorgen over de door hun gestalde spaartegoeden. SNS stelt klanten door middel van berichtgeving op de website gerust door aan te geven dat er wordt voldaan aan de wettelijke eisen wat betreft solvabiliteit en liquiditeit.

Daarnaast wordt gecommuniceerd dat spaargeld tot een bedrag van € 100.000 veilig is vanwege het Deposito Garantie Stelsel. Verder zal de overheid de bank te hulp schieten indien nodig aangezien zij door De Nederlandse Bank en het Ministerie van Financiën aangemerkt zijn als systeemrelevante bank.

Vragen die bij veel klanten leven hebben betrekking op levensloopregelingen en lijfrenterekeningen die lopen via SNS Reaal of aangesloten dochterondernemingen. Klanten vragen zich terecht af of deze afgesloten rekeningen en regelingen onder het Deposito Garantie Stelsel vallen.

De levensloopregeling en lijfrenterekening, maar bijvoorbeeld ook een gouden handdruk vallen onder het Deposito Garantie Stelsel. Klanten hebben per bank, per persoon een garantie van € 100.000. Wanneer klanten een spaartegoed hebben van minder dan € 100.000 dan zitten zij vanzelfsprekend aan de veilige zijde.

Wanneer klanten een tegoed hebben hoger dan € 100.000 bij SNS Reaal zal het bedrag boven de € 100.000 in een faillissement vallen. Dit bedrag zal hoogstwaarschijnlijk gedeeltelijk of wellicht geheel (nader te bepalen) worden uitgekeerd na de boedelverdeling onder de schuldeisers.

Momenteel wordt er door SNS Reaal samen met het Ministerie van Financiën gewerkt aan een oplossing van de ontstane financiële situatie. Duidelijkheid over de toekomst van SNS Reaal moet voor 14 februari bekend zijn.