Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Belasting over spaargeld

Belasting over spaargeld

Of u nu wel of geen rendement heeft behaald met uw spaargeld of beleggingen, u betaalt 1,2% belasting. Deze belasting wordt vermogensrendementsheffing genoemd.

Vrijstellingen  vermogensrendementsheffing

Er geldt een vrijstelling van EUR 20.785 per belastingplichtige. Voor partners geldt het dubbele (EUR 41.570). Voor ouderen geldt onder bepaalde voorwaarden een aanvullende vrijstelling. U moet dus de waarde van uw spaargeld en beleggingen bij uw vermogen optellen voor de vermogensrendementsheffing. Over uw vermogen dat boven de vrijstelling uitkomt minus uw schulden betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing.

Let op: In 2011 gold per minderjarig kind een extra vrijstelling van EUR 2762 als toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen. Deze toeslag is 1 januari 2012 komen te vervallen.

Hoe werkt dat die vermogensrendementsheffing?

De 1,2% vermogensrendementsheffing is als volgt bepaald. De fiscus gaat ervan uit dat u op uw vermogen een rendement van 4% behaalt, ongeacht het daadwerkelijk behaalde rendement. Dit fictieve rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. Aangezien 30% van 4% resulteert in 1,2% is, komt dit neer op 1,2% . Heeft u spaargeld of beleggingen? Over de waarde van uw spaartegoed of beleggingen betaalt u dus boven uw vrijstelling 1,2% belasting.

Peildatum bepaling spaargeld en vermogen

De peildatum voor uw vermogen is vanaf 2012 op 1 januari gesteld en wordt dus niet meer gemiddeld met het saldo op 31 december.. Dus als het vermogen gedurende het jaar veel meer wordt of juist veel minder, maakt voor de heffing in dat belastingjaar niet meer uit. Om niet  onnodig de belastingdienst te spekken, doet u er goed aan om voor het einde van het jaar alle rekeningen te betalen. U zou immers die facturen toch betalen. Zo verlaagt u de saldi op uw rekeningen en betaalt u minder belasting.

Bezittingen die vallen onder het vermogen

U moet de volgende bezittingen die u in Nederland hebt aangeven:

  • in Nederland gelegen onroerende zaken
  • rechten op in Nederland gelegen onroerende zaken
  • rechten op aandelen in de winst van een onderneming in Nederland.

Schulden

Schulden die betrekking hebben op uw bezittingen tellen mee bij de berekening van het vermogen.