Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel

Hieronder zetten we de meest gestelde vragen over het depositogarantiestelsel voor u op een rijtje. Uitgebreidere, maar ook vrij ingewikkelde, informatie hierover is te vinden op de site van de DNB.

Wat houdt het depositogarantiestelsel in?

Het depositogarantiestelsel is van toepassing op in Nederland gevestigde banken die een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank (DNB). Het stelsel garandeert de terugbetaling van tegoeden op bankrekeningen in Nederland bij een eventueel faillissement.

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van 100.000 euro per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). In het geval van een en/of-rekening van meerdere personen geldt dit per persoon.

Ingeval van een “en/of”-rekening van twee personen kunnen beide rekeninghouders aanspraak maken op een vergoeding uit hoofde van het depositogarantiestelsel. Een gezamenlijk tegoed van 200.000 euro op een “en/of”-rekening is dan volledig gedekt, mits beide rekeninghouders voldoen aan de overige voorwaarden.

Is mijn spaargeld veilig met het depositogarantiestelsel?

depositogarantiestelselJA, uw spaargeld is veilig, omdat alle banken die op onze website staan vallen onder het depositogarantiestelsel!

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van 100.000 euro per persoon per rekening per bank indien een bank failliet gaat. Dit betekent dat spaargeld voor 100% gegarandeerd is, als het saldo (inclusief eventueel bijgestorte rente) niet hoger is dan 100.000 euro.

Deze regeling geldt per persoon (ongeacht de leeftijd), per bank. Bij een en/of-rekening (van twee personen dus) gelden dubbele bedragen. Alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben, vallen onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. De garantie geldt voor lopende rekeningen, spaarrekeningen en termijndeposito’s.

Ik heb meer dan 100.000 euro spaargeld. Valt dit onder het depositogarantiestelsel?

Nee, tot maximaal 100.000 euro is gegarandeerd per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen).

Heeft u meer dan 100.000 euro en u wilt 100% zekerheid, dan is het verstandig om uw spaargeld te spreiden en bij een andere bank een spaarrekening en/of deposito te openen. Zo voorkomt u dat het saldo dat boven het maximale garantiebedrag uitkomt, kwijtraakt bij een faillissement van de bank.

Geldt het depositogarantiestelsel voor de gehele looptijd van mijn deposito?

Nee, het depositogarantiestelsel blijft onderhevig aan veranderingen en kan dus worden aangepast. Houdt u bij het afsluiten van langlopende deposito’s hier dus rekening mee.

Is sparen bij een bank met verschillende handelsnamen slim?

Zolang u niet meer dan totaal 100.000 euro bij deze banken heeft uitstaan is dit geen probleem. Heeft u meer dan 100.000 euro, dan  kunt u uw spaargeld beter spreiden over meerdere banken met een eigen bankvergunning. De garantieregeling geldt namelijk per bank(vergunning), zodat u maar 1x een beroep kunt doen op de garantieregeling. Hier vindt u een overzicht van banken die onder meerdere handelsnamen opereren.  U heeft keus genoeg!

Vergelijk hier de spaarproducten van diverse banken

Is sparen bij een bank waar je een hypotheek hebt slim?

Wanneer u een hypotheek hebt, is het aan te raden om uw spaargeld bij een andere bank onder te brengen dan waar u uw hypotheek hebt afgesloten. Zo zal bij een faillissement het nog openstaande hypotheekbedrag worden verrekend met uw spaartegoed. Die regel kan vooral voor huizenbezitters vervelende gevolgen hebben.

Voorbeeld:
U bankiert bij bank X en hebt een hypotheek van 200.000 euro en een spaarsaldo van 60.000 euro. Gaat deze bank failliet dan resteert na verrekening nog een hypotheek van 140.000 euro. Uw hypotheek en maandlasten zullen weliswaar lager worden, maar uw spaargeld bent u kwijt!

Wij adviseren u daarom een andere spaarbank te kiezen dan u hypotheekbank. U heeft keuze genoeg!

Valt Argenta onder het depositogarantiestelsel?

Argenta is een Belgische bank met een bijkantoor in Nederland en valt onder een afwijkende garantieregeling. Alhoewel de Belgische regeling eenzelfde maximum heeft als Nederland (100.000 euro), dient u in geval van een faillissement uw spaargeld gedeeltelijk te claimen in België. Vanzelfsprekend wordt dit ook aangegeven op onze site, o.a. bij de bankwijzer en productvoorwaarden, onderdeel ‘spaargeld garantie’.

Valt een achtergestelde deposito onder het depositogarantiestelsel?

Nee, dit valt in principe niet onder het depositogarantiestelsel. Daarom vindt u bij ons geen ´achtergestelde deposito´s’ die door verschillende banken worden aangeboden.

Wie betaalt het depositogarantiestelsel?

De Nederlandse bank schiet de uitkeringen door het depositogarantiestelsel voor. De uitgekeerde gelden worden uiteindelijk betaalt door de deelnemende banken, naar rato van hun bedrijfsomvang.

Binnen welke termijn keert het depositogarantiestelsel uit?

Het Nederlandse depositogarantiestelsel moet in principe binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag uitkeren. Deze maximale uitkeringstermijn van drie maanden is een Europese regel die dus ook geldt in andere EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel?

Alle spaarproducten die we in onze database opnemen vallen onder het depositogarantiestelsel. De volgende spaarproducten vallen onder het depositogarantiestelsel; lopende rekeningen, spaarrekeningen of bijzondere spaarrekeningen zoals termijndeposito’s, vallen onder het depositogarantiestelsel. Aandelen of obligaties vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Achtergestelde deposito’s vallen meestal niet onder het depositogarantiestelsel en zijn om deze reden niet op onze website te vinden.

Depositogarantiestelsel rente

De opgebouwde rente valt, voor zover het deposito of de rekening rentedragend is, tot het moment van het verklaren van de betalingsonmacht van een bank (conform art 3:260 Wft) onder de dekking van het depositogarantiestelsel. Over de periode tussen het verklaren van de betalingsonmacht en het uitkeren van uw tegoed (maximaal 3 maanden) wordt geen rente vergoed

Links depositogarantiestelsel

  1. Werking van het depositogarantiestelsel bij banken met meerdere handelsnamen
  2. Werking depositogarantiestelsel voor bedrijven
  3. DNB: depositogarantiestelsel

Terug