Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Betekenis ethiek thema: ‘Arbeidsrechten’

Ethiek thema: ‘Arbeidsrechten’

Het probleem
Elke werknemer heeft recht op goede arbeidsomstandigheden, zoals een gezonde en veilige werkplek. Ook moeten de arbeidsvoorwaarden in orde zijn, bijvoorbeeld het loon en de werktijden. Werknemers hebben ook het recht om lid te worden van een vakbond die namens hen onderhandelt met werkgevers. Helaas is dit lang niet altijd het geval.

De oplossingen
Alle bedrijven moeten kunnen aantonen dat hun werknemers veilig werken, er mag geen sprake zijn van discriminatie of mishandeling. De werknemers moeten vrij kunnen omgaan met collegas, vakbonden en belangenorganisaties en een eerlijk loon krijgen. Banken moeten alleen geld uitlenen aan bedrijven die dit juist geregeld hebben.

Het ideale bankbeleid
De ideale bank:
* Behandelt haar eigen werknemers volgens de nationale en internationale regels
* Eist van al haar klanten dat zij de internationale regels en verklaringen over arbeid in de praktijk naleven
* Eist van al haar klanten dat zij ook hun leveranciers regelmatig controleren op het naleven van de regels en verklaringen.

Hoe banken scoren
Elke bank heeft voor zijn beleid een score gekregen van 1 t/m 5*. Dat betekent:

  1. Geen beleid voor arbeidsrechten;
  2. Vrijblijvende stimulans om de internationale verklaringen te ondertekenen;
  3. De bank wil enkele praktijken niet financieren of wil dat het bedrijf de internationale verklaringen naleeft;
  4. De bank wil enkele praktijken niet financieren en wil dat het bedrijf de internationale verklaringen naleeft;
  5. Klanten moeten de nationale en internationale regels en verklaringen naleven en zorgen dat hun leveranciers dat ook doen.

*1=slecht, 2=onvoldoende, 3=matig, 4=voldoende, 5=goed

Bron: Eerlijke bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Milieudefensie,FNV Mondiaal,de Dierenbescherming en Amnesty International.