Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Betekenis ethiek thema: ‘Dierenwelzijn’

Ethiek thema: ‘Dierenwelzijn’

Het probleem
Dieren zijn wezens met gevoel, die respect en bescherming verdienen: steeds meer mensen erkennen dit. Desondanks zitten de dieren in de intensieve veehouderij te dicht opeengepakt, kunnen zich niet natuurlijk gedragen en lijden pijn tijdens ingrepen, transport en slacht. Verder is het dierenwelzijn in het geding bij o.a. proefdieren, pelsdieren, circusdieren en jachtwild.

De oplossingen
Het welzijn van elk dier moet voldoen aan vijf voorwaarden: het dier moet vers water en goed voedsel hebben,  het dier moet geschikte en comfortabele huisvesting hebben, het dier moet vrij zijn van pijn, wonden en ziektes. Tevens moet elk dier zijn natuurlijke gedrag kunnen vertonen en vrij zijn van angst en langdurige stress. Bedrijven moeten op deze punten minimaal de regels naleven en bij voorkeur meer doen, bijvoorbeeld het houden van dieren op een biologische manier.

Het ideale bankbeleid
De ideale bank:

  • Sluit bedrijven uit die werken met kistkalveren, legbatterijen, te krappe varkenshokken, pelsdieren en bedreigde diersoorten.
  • Investeert niet in bedrijven die betrokken zijn bij misstanden op het gebied van dierenwelzijn.
  • Neemt zich voor om binnen 10 jaar niet meer te investeren in intensieve veehouderij, en investeringen in diervriendelijke productie te verhogen.
  • Stopt geen geld in bedrijven die gebruikmaken van genetisch gemodificeerde dieren en dierproeven voor cosmetica of militaire doelen.
  • Investeert niet in bedrijven die dieren gebruiken voor amusement en waarbij het dierenwelzijn twijfelachtig is, zoals in circussen en dolfinaria.

Hoe banken scoren

Elke bank heeft voor zijn beleid een score gekregen van 1 t/m 5*. Dat betekent:

  1. De bank zegt helemaal niets over dierenwelzijn;
  2. Een algemene belofte om het dierenwelzijn te beschermen, maar geen duidelijke stappen. Of de bank stelt enkele voorwaarden aan investeringen, bijvoorbeeld door de bontsector of dierproeven voor cosmetica uit te sluiten van investeringen;
  3. De bank stelt zonodig specifieke voorwaarden, stimuleert het gebruik van normen zoals biologische teelt en trekt zich terug uit de intensieve veehouderij;
  4. De bank bekijkt per investering of er speciale eisen aan dierenwelzijn nodig zijn en stimuleert het gebruik van normen zoals biologische teelt. Verder trekt zij zich terug uit de intensieve veehouderij en stelt een extra voorwaarde aan investeringen, bijvoorbeeld door circussen of proefdieren uit te sluiten;
  5. De bank garandeert dat haar investeringen voldoen aan alle hierboven gestelde voorwaarden.

*1=slecht, 2=onvoldoende, 3=matig, 4=voldoende, 5=goed

Bron: Eerlijke bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Milieudefensie,FNV Mondiaal,de Dierenbescherming en Amnesty International.