Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Betekenis ethiek thema: ‘Gezondheid’

Ethiek thema: ‘Gezondheid’

Het probleem
Een goede gezondheid is waardevol. Toch vallen er bij bedrijven wereldwijd elk jaar honderdduizenden doden en gewonden omdat deze mensen werken in gevaarlijke omstandigheden en blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen. Grote hoeveelheden ongezonde chemicaliën komen elke dag terecht in het milieu en worden zo opgenomen door planten, dieren en mensen. En dat terwijl een derde van alle mensen niet naar een dokter of ziekenhuis kan.

De oplossingen
Bedrijven moeten schade aan de gezondheid voorkomen. Daartoe moeten zij geen giftige stoffen meer gebruiken waarvan de effecten onbekend zijn. Farmaceutische bedrijven moeten meer vaccins en medicijnen voor tropische ziekten ontwikkelen en verspreiden.

Het ideale bankbeleid
De ideale bank eist van haar klanten dat zij alle internationale afspraken over gezondheid en veiligheid op het werk nakomen en de situatie voortdurend verbeteren. Verder vraagt de ideale bank de bedrijven om geen chemicalien te gebruiken die onbekende effecten hebben op mens en milieu. Ook stimuleert de bank de farmaceutische industrie om meer te doen aan tropische ziekten.

Hoe banken scoren
Elke bank heeft voor zijn beleid een score gekregen van 1 t/m 5*. Dat betekent:

1. De bank zegt helemaal niets over gezondheid
2. Alleen een vage formulering, zonder duidelijke eisen
3. Klanten moeten zich houden aan internationale afspraken
4. Klanten moeten aantoonbaar werken aan een betere gezondheid en veiligheid
5. Klanten gebruiken alleen chemicalien die gegarandeerd veilig zijn.

*1=slecht, 2=onvoldoende, 3=matig, 4=voldoende, 5=goed

Bron: Eerlijke bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Milieudefensie,FNV Mondiaal,de Dierenbescherming en Amnesty International