Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Betekenis ethiek thema: ‘Klimaatverandering’

Ethiek thema: ‘Klimaatverandering’

Het probleem
Door de uitstoot van broeikasgassen loopt de temperatuur wereldwijd op, het weer verandert en de zeespiegel stijgt. Laaggelegen gebieden komen in gevaar evenals de landbouw in arme landen. Verder dreigt 15 tot 40 procent van alle dier- en plantensoorten uit te sterven. De gezondheid van miljoenen mensen loopt gevaar.

De oplossingen
De klimaatverandering kan tot stilstand komen als alle bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen meten en vervolgens fors verminderen. De energiesector, bouwbedrijven, industrie en transportsector moeten radicaal overstappen op schone energiebronnen en energiezuinige technieken. In 2050 moet de uitstoot 50 tot 85% lager zijn dan in 1990.

Het ideale bankbeleid
De ideale bank:
* Brengt haar eigen uitstoot van broeikasgassen in kaart
* Stelt concrete doelen voor vermindering vast
* Stopt minder geld in olie, gas en kolen en meer in zon, wind en water
* Stimuleert bedrijven om toe te werken naar een schone economie
* Leent geld uit aan arme landen om bijvoorbeeld hun landbouw aan te passen
* Financiert geen gevaarlijke energiebronnen zoals kernenergie.

Hoe banken scoren
Elke bank heeft voor zijn beleid een score gekregen van 1 t/m 5. Dat betekent:

1. Geen beleid voor klimaatverandering
2. Alleen beleid voor de broeikasgassen uit de eigen kantoren en autos
3. Stimuleert klanten om minder te vervuilen of stopt geld in een schone economie
4. Stimuleert klanten om minder te vervuilen en stopt geld in een schone economie
5. Zet in op een fors lagere uitstoot van klanten en kiest doelbewust voor een schone economie.

*1=slecht, 2=onvoldoende, 3=matig, 4=voldoende, 5=goed

Bron: Eerlijke bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Milieudefensie,FNV Mondiaal,de Dierenbescherming en Amnesty International.