Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Betekenis ethiek thema: ‘Mensenrechten’

Ethiek thema:  ‘Mensenrechten’

Het probleem
Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft ieder mens bepaalde rechten en vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting. Inheemse volken hebben recht op zelfbeschikking en op bescherming van hun land en leefgebied. In de praktijk kunnen honderden miljoenen mensen deze rechten niet laten gelden.

De oplossingen
Bedrijven kunnen mensenrechten respecteren, bevorderen en beschermen. Bijvoorbeeld door goed om te gaan met hun personeel en eerlijke goederen en diensten in te kopen. En door de rechten van inheemse volken te respecteren in gebieden waar ze actief zijn. Voordat een bedrijf nieuwe investeringen doet, moet het de gevolgen voor mensenrechten in kaart brengen.

Het ideale bankbeleid
De ideale bank:
* Zoekt nauwkeurig uit of haar huidige klanten mensenrechten respecteren
* Beoordeelt zorgvuldig wat een activiteit van een klant betekent voor de mensenrechten
* Maakt duidelijk welke activiteiten zij niet wil financieren
* Controleert of de klant zich houdt aan de afspraken over mensenrechten
* Heeft een adviesgroep voor onderwerpen rond mensenrechten.

Hoe banken scoren
Elke bank heeft voor zijn beleid een score gekregen van 1 t/m 5*. Dat betekent:

  1. Geen beleid voor mensenrechten;
  2. Volgt de internationale verdragen, maar betekenis daarvan is onduidelijk;
  3. Wil enkele activiteiten niet financieren of eist een duidelijk rapport over de gevolgen van investeringen voor mensenrechten;
  4. De bank wil enkele activiteiten niet financieren en eist een duidelijk rapport over de gevolgen van investeringen voor mensenrechten;
  5. De bank zoekt nauwkeurig uit of haar huidige klanten mensenrechten respecteren en controleert dat. Ze beoordeelt zorgvuldig wat een activiteit van een klant betekent voor de mensenrechten, maakt duidelijk welke activiteiten zij niet wil financieren en heeft een adviesgroep voor onderwerpen rond mensenrechten.
     

*1=slecht, 2=onvoldoende, 3=matig, 4=voldoende, 5=goed

Bron: Eerlijke bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Milieudefensie,FNV Mondiaal,de Dierenbescherming en Amnesty International.