Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Betekenis ethiek thema: ‘Natuur’

Ethiek thema: ‘Natuur’

Het probleem
Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten en dieren in hun natuurlijke leefgebieden. Die neemt snel af: steeds meer dier- en plantensoorten sterven uit. Dat is gevaarlijk en kostbaar. Het klimaat raakt uit balans, landbouw wordt moeilijker en geneeskrachtige planten verdwijnen.

De oplossingen
De biodiversiteit blijft behouden door belangrijke natuurgebieden te beschermen en daar niet naar olie en gas te boren. Economische activiteiten mogen bedreigde plant- en diersoorten niet schaden. Bedrijven mogen genetisch veranderde dieren en planten alleen gebruiken als dat veilig is.

Het ideale bankbeleid
De ideale bank:
* Zorgt dat het bedrijf waaraan zij geld leent helder alle gevolgen voor de biodiversiteit beschrijft
* Ziet erop toe dat het bedrijf niet actief is in natuurgebieden
* Financiert geen activiteiten die beschermde gebieden of soorten schaden
* Financiert geen genetische technologie die niet voldoet aan de internationale eisen.

Hoe banken scoren
Elke bank heeft voor zijn beleid een score gekregen van 1 t/m 5*. Dat betekent:

  1. De bank zegt helemaal niets over natuur
  2. Alleen een belofte om natuur in het algemeen te beschermen
  3. De bank heeft goed beleid voor natuurgebieden, soorten of genetische technologie
  4. De bank heeft goed beleid voor twee van de drie aspecten: natuurgebieden, soorten of genetische technologie
  5. De bank heeft goed beleid voor natuurgebieden, soorten en genetische technologie, helemaal volgens het ideale bank beleid.

 

*1=slecht, 2=onvoldoende, 3=matig, 4=voldoende, 5=goed

Bron: Eerlijke bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Milieudefensie,FNV Mondiaal,de Dierenbescherming en Amnesty International.