Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Betekenis ethiek thema: ‘Transparantie en verantwoording’

Ethiek thema: ‘Transparantie en verantwoording’

Het probleem
Iedereen heeft het recht om te weten wat de activiteiten van een bedrijf kunnen betekenen voor zijn leven en veiligheid. Want alleen dan kunnen personen en organisaties effectief meedoen aan de besluitvorming, bijvoorbeeld via inspraak. Bovendien leidt transparantie tot vertrouwen en tot minder corruptie. Dit geldt ook voor financieringen en beleggingen, maar helaas geven veel banken hier weinig informatie over.

De oplossingen
Banken moeten het publiek helder informeren over hun eigen activiteiten n over de activiteiten van bedrijven en overheden die zij financieren. Een belangrijk middel hiervoor is het duurzaamheidverslag. Door openheid kunnen bedrijven eventuele bezorgdheid en verzet van mensen in de omgeving op tijd herkennen en oplossen.

Het ideale bankbeleid
De ideale bank:

* Publiceert een goed duurzaamheidverslag en beleidsdocumenten per sector en thema;
* Laat zien hoe zij zorgt dat haar klanten zich goed gedragen;
* Publiceert welke eisen zij stelt aan transparantie en verantwoording;
* Laat zien in welke sectoren en regios zij actief is;
* Is open over transacties en de effecten ervan op samenleving en milieu;
* Beoordeelt en publiceert de manier waarop zij risicos opspoort en beheert;
* Overlegt met maatschappelijke organisaties;
* Heeft een onafhankelijke klachtenprocedure.

Hoe banken scoren
Elke bank heeft voor zijn beleid een score gekregen van 1 t/m 5*. Dat betekent:

  1. Geen beleid voor transparantie en verantwoording;
  2. Het duurzaamheidverslag voldoet aan de internationale richtlijnen of er zijn beleidsdocumenten over sectoren en themas;
  3. Het duurzaamheidverslag voldoet aan de internationale richtlijnen en er zijn beleidsdocumenten over sectoren en themas;
  4. Het duurzaamheidverslag voldoet aan de internationale richtlijnen en er zijn beleidsdocumenten over het sector- en themabeleid. Bovendien is er basisinformatie over individuele financieringen of een onafhankelijke klachtenprocedure;
  5. Het duurzaamheidverslag is goed en er zijn beleidsdocumenten over het sector- en themabeleid. Bovendien is er basisinformatie over individuele financieringen en een onafhankelijke klachtenprocedure
     

*1=slecht, 2=onvoldoende, 3=matig, 4=voldoende, 5=goed

Bron: Eerlijke bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Milieudefensie,FNV Mondiaal,de Dierenbescherming en Amnesty International.