Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Betekenis ethiek thema: ‘Wapens’

Ethiek thema: ‘Wapens’

Het probleem
Gewapende conflicten bedreigen de veiligheid en ontwikkeling van miljoenen mensen. De controle op de internationale wapenhandel is gebrekkig. In ontwikkelingslanden leidt de forse inkoop van wapens tot een hoge schuldenlast en corruptie. Dit gaat ten koste van Landbouw, voeding, onderwijs en gezondheidszorg. Landmijnen en clusterbommen zijn onmenselijke wapens die vooral onschuldige mensen doden of verwonden.

De oplossingen
Laat de wapenindustrie
*Alleen wapens maken die onderscheid maken tussen soldaten en burgers
*Geen wapens leveren aan dictators, zwakke staten, terroristen en vechtersbazen
*Corruptie uitbannen en de transparantie verbeteren
*Producten maken die arme landen veiliger maken tegen redelijke kosten.

Het ideale bankbeleid
De ideale bank:

  • Investeert niet in bedrijven die landmijnen, clusterbommen of kernwapens maken, of onderdelen daarvan
  • Financiert geen bedrijven die wapens leveren aan dictators, zwakke staten, terroristen en krijgsheren
  • Vraagt van zijn klanten dat ze zich houden aan alle internationale wapenverdragen, inclusief het nieuwe verdrag over wapenhandel
  • Financiert alleen bedrijven die op een transparante manier producten maken waarmee arme landen veiliger worden tegen redelijke kosten

 

Hoe banken scoren
Elke bank heeft voor zijn beleid een score gekregen van 1 t/m 5*. Dat betekent:

  1. Geen beleid voor wapens;
  2. De bank sluit investeringen in producenten en/of handelaars van omstreden wapens gedeeltelijk uit;
  3. De bank sluit investeringen in producenten of handelaars van omstreden wapens volledig uit; of de bank sluit investeringen in producenten en handelaars van omstreden wapens gedeeltelijk uit;
  4. De bank sluit investeringen in producenten van omstreden wapens volledig uit en investeringen in handelaars in omstreden wapens vrijwel volledig;
  5. De bank sluit investeringen in producenten van omstreden wapens en in handelaars in die wapens beide volledig uit.

 *1=slecht, 2=onvoldoende, 3=matig, 4=voldoende, 5=goed

Bron: Eerlijke bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Milieudefensie,FNV Mondiaal,de Dierenbescherming en Amnesty International.