Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Geniet ik belastingvoordeel bij Groen Sparen?

Belastingvoordeel Groen Sparen

Groen Sparen en Groen deposito’s leveren belastingvoordeel als uw spaargeld wordt geinvesteerd in door de belastingdienst goedgekeurde projecten. Als dit het geval is geniet u belastingvoordeel. Vanzelfsprekend wordt dit op onze website vermeldt. Zie Renteoverzicht  ‘Groen Sparen’ , tabblad ‘Detailoverzicht’.

Het  belastingvoordeel met Groen Sparen kan oplopen tot maximaal 2.2%!  Dit rendement komt bovenop de rente die u op uw Groen Spaarrekening ontvangt. Het belastingvoordeel met Groen Sparen is als volgt opgebouwd;

  1. Vrijstelling van 1,2% vermogensrendementsheffing
    Het heffingsvrije vermogen in box 3 bedraagt 20.785 EUR (2011). Over uw vermogen dat boven deze grens uitkomt, betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing.
  2. Belastingkorting van 1,0% Groen Sparen*
    Het bedrag dat u inlegt met Groen Sparen is tot een maximum van 55.476 euro (2011) voor 1,0% aftrekbaar van de belasting, mits goedgekeurd door de belastingdienst. Deze belastingkorting  kunt u in mindering brengen op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Het totale belastingvoordeel met Groen Sparen kan oplopen tot maximaal 555 euro (1,0% van 55.476 euro).

    * Belastingkorting wordt in 3 jaar afgebouwd  (2011 1,0%, 2012, 0,7%, 2013, 0,4%, 2014, 0%).

Belastingvoordeel Groen Sapren

Belastingvoordeel Groen Sparen (rekenvoorbeeld)

Rekenvoorbeeld:  bij 30.000 euro Groen Sparen t.o.v. gewone spaarrekening (op jaarbasis)
G R O E N S P A R E N S P A A R R E K E N I N G
Rendement (%) Bedrag Rendement (%) Bedrag)
Rente 0,8% € 240,00 3,0% € 900,00
Vermogensrendementheffing - - -1.2% € 360,00
Heffingskorting 1,0% € 300,00 - -
Totaal 1,8% € 540,00 1,8% € 540,00

* Er wordt verondersteld dat u reeds het heffingsvrij vermogen (20.785 euro in 2011) in box 3 heeft benut. Indien u in de loop van een kalenderjaar gaat Groen Sparen, dient u rekening te houden met een vermindering van het fiscale voordeel voor dit jaar omdat u op 1 januari van dat kalenderjaar nog niet in Groen Sparen had belegd.

Belangrijk nieuws over Groen Sparen

De Tweede Kamer heeft in november 2010 een voorstel aangenomen over het afschaffen van de heffingskorting maatschappelijk beleggen, waardoor de heffingskorting in 3 jaar in 4 stappen zal worden teruggebracht naar 0%: in 2011 worden deze heffingskortingen verlaagd van 1,3% naar 1%, in 2012 van 1% naar 0,7%, in 2013 van 0,7% naar 0,4% en in 2014 zal de heffingskorting 0% bedragen.

De regeling voor de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing van 1,2% blijft ongewijzigd.


Waar kunt u Groen Sparen?

Vanzelfsprekend kunt u terecht bij de ethisch banken;  ASN Bank en de Triodos Bank. Beide banken scoren ‘goed’ op onze ethiek score en profileren duurzame banken die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze banken bieden ook diverse groene beleggingen aan. Voordat u een product afsluit is het goed om na te gaan of het product door de Belastingdienst als ‘Groen’ wordt aangemerkt. Alleen dan komt u in aanmerking voor de extra  fiscale vrijstelling.

Lees ook:  wat is duurzaam sparen en Groen Sparen.

Terug