Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Hoe werkt het depositogarantiestelsel voor bedrijven?

Depositogarantiestelsel voor bedrijven

Op het depositogarantiestelsel kan een beroep worden gedaan door particulieren (inclusief eenmanszaken) en kleine rechtspersonen. Kleine rechtspersonen zijn rechtspersonen die op twee opeenvolgende balansdata voldoen aan tenminste twee van de volgende drie voorwaarden:

  • een balanstotaal van € 4,4 miljoen of minder,
  • een netto omzet van € 8,8 miljoen of minder,
  • een gemiddeld aantal werknemers van 50 of minder gedurende het boekjaar.

Bij deze rechtspersonen wordt zakelijk en privé spaartegoed vermogen als gescheiden zien. De vertegenwoordiger van deze rechtspersoon kan hierdoor dubbel aanspraak maken op het depositogarantiestelsel, als zowel de zakelijke als particuliere rekeningen bij dezelfde instelling zijn ondergebracht.

Meer hierover leest u op de website van De Nederlandse Bank (DNB.nl).

Depositogarantiestelsel voor eenmanszaken

Een eenmanszaak is geen rechtspersoon. De rekeninghouder is altijd een natuurlijk(e) persoon. Het saldo op een eventueel door de ondernemer voor zichzelf bij de bank aangehouden spaarsaldo en het saldo op de rekening van zijn eenmanszaak worden bij toepassing van het depositogarantiestelsel bij elkaar opgeteld.

Depositogarantiestelsel voor particulieren

U bent particulier en wilt weten of uw spaargeld veilig is onder het  depositogarantie garantiestelsel?

Terug