Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Is mijn spaargeld veilig met het ‘Depositogarantiestelsel’?

Depositogarantiestelsel: spaargeld veilig

JA, uw spaargeld is veilig, omdat alle banken die op onze website staan vallen onder het Depositogarantiestelsel !

Het Depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van 100.000 euro per persoon per rekening per bank indien een bank failliet gaat.

  • Dit betekent dat spaargeld voor 100% gegarandeerd is, als het saldo (inclusief eventueel bijgestorte rente) niet hoger is dan 100.000 euro.
  • Deze regeling geldt per persoon (ongeacht de leeftijd), per bank. Bij een en/of rekening (van twee personen dus) gelden dubbele bedragen.

Alle in Nederland gevestigde banken die een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben, vallen onder het Nederlands Depositogarantiestelsel. De garantie geldt voor lopende rekeningen, spaarrekeningen en deposito’s.

Uitgebreidere, maar ook vrij ingewikkelde, informatie hierover is te vinden op de site van de  DNB.

Spaargeld veilig bij meer dan 100.000 euro?

Heeft u meer dan 100.000 euro en wilt 100% zekerheid, dan is het verstandig  om u spaargeld te spreiden en bij een andere bank een spaarrekening en/of deposito te openen. Zo voorkomt u dat het saldo, dat boven het maximale garantiebedrag uitkomt, kwijtraakt bij een faillissement van de bank.  Maar let er dan wel op dat u uw spaargeld niet onderbrengt bij banken die onder dezelfde handelsnaam vallen! De garantieregeling geldt namelijk per bank, zodat u maar 1x een beroep kunt doen op de garantieregeling.

Voorbeeld:
U heeft 80.000 euro ondergebracht bij SNS Regiobank  en 50.000 euro heeft u uitstaan bij Reaal (dochter SNS regiobank). Ondanks deze  twee verschillende rekeningen, kunt u slecht 1 keer een beroep doen op de garantieregeling.  Zo vallen beide banken onder dezelfde garantieregeling. Op onze website informeren wij u hierover.

U bent dus 30.000 euro van uw spaargeld kwijt als één van beide banken omvalt. Deze bank zal namelijk de andere bank mee ten onder trekken.

Wij adviseren u daarom  uw spaargeld zorgvuldig te spreiden. Behalve  rente vergelijken is het ook goed om naar de voorwaarden te kijken. Zodat u ziet onder welke  garantieregeling de bank valt.

Vergelijk hier de spaarproducten van diverse banken op basis van rente en ethiek

Hypotheek en depositogarantiestelsel

Wanneer u een hypotheek heeft dan is het aan te raden om uw spaargeld bij een andere bank onder te brengen dan waar u uw hypotheek heeft afgesloten. Zo zal bij een faillissement het nog openstaande hypotheekbedrag worden verrekend met uw spaartegoed. Die regel kan vooral voor huizenbezitters vervelende gevolgen hebben.

Voorbeeld:
U bankiert bij bank X en heeft een hypotheek van 200.000 euro en een spaarsaldo van 60.000 euro. Gaat deze bank failliet dan resteert na verrekening nog een hypotheek van 140.000 euro.  Uw hypotheek en maandlasten zullen weliswaar lager worden maar uw spaargeld bent u kwijt!  

Wij adviseren u daarom  een andere spaarbank te kiezen dan u hypotheekbank. U heeft keuze genoeg!

Afwijkend depositogarantiestelsel

Argenta is een Belgische bank met bijkantoor in Nederland en valt als onder een afwijkende garantieregeling. Alhoewel de Belgische regeling eenzelfde maximum heeft  als Nederland (100.000 euro), dient u ingeval van een faillissement uw spaargeld gedeeltelijk te claimen in Belgie. Vanzelfsprekend wordt dit ook aangegeven op onze site, zie hiervoor de productvoorwaarden, onderdeel ‘garantiestelsel’.

Bank of Scotland valt niet onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel, maar onder het Engelse, dat bovendien een lagere garantie biedt van 50.000 Engelse ponden, met een minimum van 50.000 euro, indien de koers van het Engelse pond onder die van de euro zou komen.

Bij het “spaarrente vergelijken zult u deze bank echter niet tegen komen omdat de garantiewaarde fors lager kan zijn dan de 100.000 euro van alle andere getoonde banken.

Depositogarantiestelsel: niet voor achtergestelde deposito’s

Op HoogsteRente.nl vindt u geen informatie over zogenaamde ´achtergestelde´ deposito´s die door verschillende banken worden aangeboden. Deze vallen namelijk niet onder het Depositogarantiestelsel.

Depositogarantiestelsel: meerdere handelsnamen

Lees:  Werking depositogarantiestelsel bij banken met meerdere handelsnamen

Terug