Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Wat spookt uw bank uit met uw spaargeld?

Wat spookt uw bank uit met uw spaargeld?

Veel spaarders zeggen van bank te veranderen als hun bank betrokken is bij de financiering van bedrijven die ernstige schade toebrengen aan mens en/of milieu. Maar weet u wat uw bank met uw spaargeld uitspookt?

Op 10 juni 2007 zond Zembla een tv-documentaire uit met de titel ‘bankgeheimen’.  Hun conclusie:

Banken geven hun klanten nauwelijks informatie over wat ze met het geld van hun klanten doen. Doordat banken geld steken in bedrijven die zich schuldig maken aan kinderarbeid, opwarming van de aarde, ontbossing, vervaardiging van clusterbommen en landmijnen, werken wij hier zonder dat wij dit weten  indirect aan mee.

Verantwoordelijkheid

De Zembla TV-documentaire ‘bankgeheimen’ maakt duidelijk dat banken en beleggers een verantwoordelijkheid hebben en niet alles kunnen financieren wat geld oplevert. Om de financieele sector te verduurzamen , werd op initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie en FNV Mondiaal (NGO’s) de Eerlijke Bankwijzer opgericht. 

Onderzoek

Deze NGO’s laten door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Prufondo) onderzoek doen naar de betrokkenheid van banken bij de financiering van bedrijven die mens en/of milieu ernstige schade toebrengen en wat banken doen om hier niet bij betrokken te raken.

Spaarrente en ethiek

Op grond van deze onderzoeksresultaten is de ‘ethiek’ score van onze website bepaald. Deze vindt u in onze spaarvergelijkingsoverzichten. Immers banken verschillen niet alleen op het gebied van spaarrentes en productvoorwaarden maar óók in werkwijze als het aankomt op mens en/of  milieu.

 Vergelijk hier uw banken op spaarrente en ethiek