Veelgestelde vragen over sparen en ethiek en de antwoorden op veelgestelde vragen

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

De termen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaam ondernemen worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Beide termen staan voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu.

 Elkinton heeft eind jaren tachtig hiervoor de begrippen ‘people, planet en profit‘ geïntroduceerd. Het begrip duurzaam ondernemen is afgeleid van het begrip duurzame ontwikkeling. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met het hier en nu maar ook met toekomstige generaties.

 Bij MVO is het van belang dat er een hoge mate van transparantie is. Dit betekent laten zien wat je doet en wat je nastreeft, dit in open dialoog met de stakeholders.