Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

ABN Amro en Fortis verder als ABN Amro

Wereldkrant, 2 juli 2010.

ABN Amro en Fortis verder als ABN Amro

ABN Amro en Fortis verder als ABN Amro ABN Amro en Fortis zijn sinds gisteren één bank; de juridische fusie is  afgerond. De naam Fortis Bank Nederland verdwijnt de komende maanden, het logo van ABN Amro komt nu op de gebouwen en op pasjes en rekeningafschriften. Die bank werd in 2007 overgenomen door een consortium van

drie banken waaronder Fortis. Toen Fortis later in de problemen kwam door de kredietcrisis, werden de Nederlandse tak van Fortis en van ABN Amro overgenomen door de Nederlandse staat. Die besloot dat de banken moesten fuseren.

Note van de redactie:

Depositogarantiestelsel  bij Fortis en ABN Amro.

U heeft meer dan 100.000 euro uitstaan bij Fortis en/of ABN Amro is dit verstandig?
Nee dat is niet verstandig. De kredietcrisis heeft duidelijk gemaakt dat  het verstandig is om uw spaargeld, boven het garantiebedrag,  te spreiden. Omdat Fortis vanaf nu onder dezelfde bankvergunning en depositogarantiestelsel valt als ABN Amro adviseren wij u om uw spaargeld te spreiden indien het totale saldo -beide deze banken samen- meer dan 100.000 euro (per persoon) is en ongeacht het aantal rekeningen.

Kies in dat geval een bank die een eigen bankvergunning heeft. Op deze manier kunt weer volledig gebruik maken van het depositogarantiestelsel.  Lees hier welke banken slechts over één bankvergunning beschikken en onder meerdere handelsnamen opereren.

Vergelijk hier van alle banken de spaarproducten op spaarrente en ethiek