Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Banken fors meer eigen vermogen nodig

HoogsteRente.nl 13 september 2010.

Banken fors meer eigen vermogen nodig

In Basel is een akkoord bereikt over ‘Basel III’ dat banken verplicht fors meer eigen vermogen aan te houden en zodoende beter bestand zijn tegen schokken als bijvoorbeeld de jongste kredietcrisis.

De nieuwe regels gaan per 2013 in fasen en lopen tot 2018. Volgens expert zullen de nieuwe regels een golf van aandelen emissies tot gevolg hebben om aan extra kaptiaal te komen. Centrale banken en toezichthouders bereikten overeenstemming over de zogeheten ’core tier 1 ratio’, een maat voor de kapitaalsterkte van een bank. Die ligt nu op 2% en is duidelijk te laag, de nieuwe eisen (7%) liggen meer dan drie maal zo hoog. Daarbij is sprake van een minimum van 4,5% en als extra buffer een plus van 2,5%. Elke bank die niet boven die buffer kan blijven, moet bonussen en dividendbetalingen staken.

Volgens de Tilburgse hoogleraar Banking & Finance Harald Benink is het akkoord een goede stap maar is er nog meer bescherming nodig. In vergelijking tot grote multinationals is een eigen vermogen van 7% laag te noemen. Multinationals hebben vaak 30% of meer eigen vermogen.

De nieuwe regels moeten voorkomen dat banken een loopje nemen met hun kapitaalpositie en de schade afwentelen op de belastingbetaler. Dit kan worden voorkomen als banken obligaties gaan uitgeven die omgezet worden in aandelen als de kapitaalspositie van de bank onder de norm valt. In ruil voor een hogere rente in vergelijking tot een normale obligatie, ligt het risico dan bij de bank en de belegger en niet langer bij de belastingbetaler. Dat is een duidelijk pluspunt”, aldus Benink.

Binnen de 27 landen die meededen aan het nieuwe akkoord van Basel liep het grootste gevecht nog over de snelheid van invoering van de nieuwe kapitaaleisen. Duitsland wilde veel meer tijd tot 2025 en de VS en Engeland binen 5-6 jaar. De consensus lag op 2018

Zie DFT.nl voor het volledige bericht.