Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Banken scherpen duurzaamheidsbeleid aan.

Eerlijke Bankwijzer, 22 januari 2010

Banken scherpen duurzaamheidsbeleid aan.

Alle 12 banken die in het afgelopen jaar werden in de Vergeleken Eerlijke Bankwijzer hebben HUN sociaal en milieubeleid aangescherpt. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de Eerlijke Bankwijzer.

De onderzoeksresultaten Na een jaar Eerlijke Bankwijzer worden gepresenteerd op het symposium “Banken anno 2010: van Crisis naar Duurzaamheid”, op 22 januari om 9.30 in de Beatrixhal in Utrecht.

Opvallende aanscherpingen van maatschappelijk beleid in het laatste kwartaal van 2009 kwamen van ABN Amro (geen investeringen meer in producenten van controversiële wapens, nl. geen financiering meer van bedrijven die wapens leveren aan niet-Democratische Landen), Fortis (opstelling van een nieuw mensenrechtenbeleid), ING (Verbetering op transparantie en verantwoording deur Openbaarmaking van beleidsteksten en de instelling van een Klachtenprocedure voor derden) en Rabobank (heeft nu Specifiek beleid Opgesteld voor oa cacao, koffie, palmolie en soja).

Op diverse thema’s (bijvoorbeeld klimaatbeleid) scoren Vrijwel alle banken Echter nog onvoldoende en er zijn aanzienlijke Verschillen te zien Tussen de Verschillende banken. Enkele banken hebben in de laatste 2 à 3 kwartalen het duurzaamheidsbeleid nauwelijks meer verbeterd.

De Initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer hebben Vooralsnog geen goed beeld Kunnen Krijgen van de implementatie van het beleid van Banken in de praktijk. Diverse praktijkonderzoeken ondervinden vertraging deur (voorlopig) uitstel Op verzoek van de banken. Er Heeft een praktijk-onderzoek plaatsgevonden: meer investeringen in omstreden Wapenhandel. Vijf van de 6 banken sterven volgens een Praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer in juli jl. Betrokken bleken te zijn bij investeringen in omstreden wapenproducenten hebben inmiddels concrete stappen gezet om het wapenbeleid aan te Scherpen en de gewraakte investeringen van de hand te doen.

De CEO’s van de in de Eerlijke Bankwijzer Opgenomen banken brachten eind november een Gezamenlijke klimaatverklaring uit waarin onder meer toezegden Zij zelf meer te willen investeren in duurzame energie en mee te zullen werken aan een praktijkonderzoek naar investeringen in (duurzame) energie DAT voor 1 april 2010 gepubliceerd zal worden. Ook deden de CEO’s hierin een oproep aan de regering om een langjarig, wettelijk subsidiesysteem op te zetten om investeringen in duurzame energie substantieel te bevorderen. Op 17 december nam een grote Meerderheid van de Tweede Kamer Vervolgens een motie aan waarin het de regering opriep om voor zomer 2010 met de banken een deal te sluiten om tot een duurzame energievoorziening te komen.

110.000 Consumenten (unieke bezoekers) hebben in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de Eerlijke Bankwijzer. 9.000 van hen hebben ook HUN eigen bank onder druk gezet om het maatschappelijk beleid te Verbeteren (directe e-mail gestuurd, ‘gele kaart’ toegezonden, petitie Gericht aan directies van de banken ondertekend, enz.).

De Eerlijke Bankwijzer Werd op 22 januari 2009 gelanceerd. Per 22 januari 2010 wordt een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Zo heeft de Dierenbescherming Zich aangesloten en dierenwelzijn Voortaan zal worden meegenomen in de beoordeling van het duurzaamheidbeleid van Banken.

Verder is Van Lanschot Bankiers Opgenomen onder de banken in de Eerlijke Bankwijzer.
Rond 1 april a.s. zal de eerstvolgende kwartaalupdate van de Eerlijke Bankwijzer worden gepubliceerd. Naar verwachting zal dan als nieuw thema worden Opgenomen het bonus-en prBanken Scherpen duurzaamheidsbeleid aan.

Alle 12 banken die in het afgelopen jaar werden in de Vergeleken Eerlijke Bankwijzer hebben HUN sociaal en milieubeleid aangescherpt. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de Eerlijke Bankwijzer.

De onderzoeksresultaten Na een jaar Eerlijke Bankwijzer worden gepresenteerd op het symposium “Banken anno 2010: van Crisis naar Duurzaamheid”, op 22 januari om 9.30 in de Beatrixhal in Utrecht.

Opvallende aanscherpingen van maatschappelijk beleid in het laatste kwartaal van 2009 kwamen van ABN Amro (geen investeringen meer in producenten van controversiële wapens, nl. geen financiering meer van bedrijven die wapens leveren aan niet-Democratische Landen), Fortis (opstelling van een nieuw mensenrechtenbeleid), ING (Verbetering op transparantie en verantwoording deur Openbaarmaking van beleidsteksten en de instelling van een Klachtenprocedure voor derden) en Rabobank (heeft nu Specifiek beleid Opgesteld voor oa cacao, koffie, palmolie en soja).

Op diverse thema’s (bijvoorbeeld klimaatbeleid) scoren Vrijwel alle banken Echter nog onvoldoende en er zijn aanzienlijke Verschillen te zien Tussen de Verschillende banken. Enkele banken hebben in de laatste 2 à 3 kwartalen het duurzaamheidsbeleid nauwelijks meer verbeterd.

De Initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer hebben Vooralsnog geen goed beeld Kunnen Krijgen van de implementatie van het beleid van Banken in de praktijk. Diverse praktijkonderzoeken ondervinden vertraging deur (voorlopig) uitstel Op verzoek van de banken. Er Heeft een praktijk-onderzoek plaatsgevonden: meer investeringen in omstreden Wapenhandel. Vijf van de 6 banken sterven volgens een Praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer in juli jl. Betrokken bleken te zijn bij investeringen in omstreden wapenproducenten hebben inmiddels concrete stappen gezet om het wapenbeleid aan te Scherpen en de gewraakte investeringen van de hand te doen.

De CEO’s van de in de Eerlijke Bankwijzer Opgenomen banken brachten eind november een Gezamenlijke klimaatverklaring uit waarin onder meer toezegden Zij zelf meer te willen investeren in duurzame energie en mee te zullen werken aan een praktijkonderzoek naar investeringen in (duurzame) energie DAT voor 1 april 2010 gepubliceerd zal worden. Ook deden de CEO’s hierin een oproep aan de regering om een langjarig, wettelijk subsidiesysteem op te zetten om investeringen in duurzame energie substantieel te bevorderen. Op 17 december nam een grote Meerderheid van de Tweede Kamer Vervolgens een motie aan waarin het de regering opriep om voor zomer 2010 met de banken een deal te sluiten om tot een duurzame energievoorziening te komen.

110.000 Consumenten (unieke bezoekers) hebben in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de Eerlijke Bankwijzer. 9.000 van hen hebben ook HUN eigen bank onder druk gezet om het maatschappelijk beleid te Verbeteren (directe e-mail gestuurd, ‘gele kaart’ toegezonden, petitie Gericht aan directies van de banken ondertekend, enz.).

De Eerlijke Bankwijzer Werd op 22 januari 2009 gelanceerd. Per 22 januari 2010 wordt een aantal vernieuwingen doorgevoerd. Zo heeft de Dierenbescherming Zich aangesloten en dierenwelzijn Voortaan zal worden meegenomen in de beoordeling van het duurzaamheidbeleid van Banken.
Verder is Van Lanschot Bankiers Opgenomen onder de banken in de Eerlijke Bankwijzer.
Rond 1 april a.s. zal de eerstvolgende kwartaalupdate van de Eerlijke Bankwijzer worden gepubliceerd. Naar verwachting zal dan als nieuw thema worden Opgenomen het bonus-en provisiebeleid van Banken in relatie tot duurzaamheid en zal het Praktijkonderzoek naar de investeringen van banken in duurzame energie worden gepubliceerd.

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie en de Dierenbescherming. Het onderzoek voor de Eerlijke Bankwijzer wordt uitgevoerd door Profundo.

Voor meer informatie: Persvoorlichting Oxfam Novib:
Ruud Huurman, tel: 06-51175316
en Nicole Sprokel (Amnesty International) tel. 020 7733677 van 06 22109964