Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Bankiers niet te spreken over eigen bedrijf en financiële sector

Bankiers niet te spreken over eigen denken en doen

Uit onderzoek van het tv-programma Rondom 10 blijkt dat de meerderheid van het bankpersoneel de eigen praktijken in de branche hekelt. In totaal werden ruim 350 bankmedewerkers ondervraagd die lid zijn van de FNV en CNV.

We zetten de meest opmerkelijke conclusies voor u op een rijtje;

  • 52% klanten klagen volgens hen (bankpersoneel) terecht over een gebrek aan moreel besef in de financiële sector.
  • 55% vindt dat banken en verzekeraars misbruik hebben gemaakt van de gebrekkige kennis van consumenten over financiële zaken.
  • 68% vindt dat de sector te ondoorzichtig is, en dat dit het wantrouwen bij de consument vergroot.
  • 86%  meent dat banken geen bonussen mogen uitkeren aan bestuurders zolang die staatssteun ontvangen.
  • 93% vinden dat bestuurders hun bonussen moeten terugbetalen als blijkt dat ze een wanprestatie hebben geleverd.
  • 51% ergert zich aan het bonusbeleid van de eigen bank.

Het onderzoek onder bankpersoneel maakt onderdeel van een breder onderzoek, werkzaam bij onder andere verzekeraars en pensioenfondsen. Meer informatie over dit onderzoek vindt u hier;

Onderzoek banken (pdf)
Onderzoek financials totaal (pdf)

HoogsteRente.nl 29 mei 2011