Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Bankiers bonussen gehekeld door Tweede Kamer

HoogsteRente.nl, 17 september 2010.

De Tweede Kamer roept de financiële sector op niet te vervallen in oude fouten. In het debat over het rapport van de commissie-De Wit maant de Kamer de sector hun code aan te scherpen.

“We zien dat er weer in groten getale bonussen worden uitgekeerd. Er zijn aanwijzingen dat men toch weer teruggaat naar de oude situatie. Wij vinden dat je als Kamer heel duidelijk moet zijn en zeggen: dit kàn gewoon niet meer”, zegt commissievoorzitter De Wit. De commissie- De Wit doet 27 aanbevelingen die moeten voorkomen dat de belastingbetaler weer opdraait voor de gevolgen van een kredietcrisis.  Banken moeten hun zelf opgestelde gedragscode hiervoor aanscherpen.

Ook verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen moeten een strengere code opstellen. Effectenhandelaren, veelverdieners die beleggen met geld van de bank en haar spaarders, moeten genoegen nemen met minder salaris en bonus.

“Lukt dat niet, dan zal de Kamer naar het middel van een wet grijpen”, zegt De Wit. Een motie hierover werd unaniem aangenomen, een duidelijk politiek signaal aan een toekomstig kabinet én de financiële sector dat het de volksvertegenwoordigers menens is. Zo steekt het de politici dat bankiersbonussen niet langer taboe zijn. De  steunmaatregelen voor, o.a. ABN Amro en Fortis Ban,  hebben de Nederlandse schatkist ruim euro 36 miljard euro gekost.

Vergelijk hier van alle banken de spaarproducten op spaarrente en ethiek