Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Bonusbanken niets geleerd van financiële crisis.

Bonusbanken niets geleerd van financiële crisis

Tweede-Kamerlid Huizing van de VVD dreigt met sancties tegen bonusbanken en vindt dat de Nederlandsche Bank vooraf moet kunnen ingrijpen als het salaris van bankiers er onverantwoord royaal uitziet.

Als voorbeeld noemt Huizing het intrekken van de bankvergunning. Een voorstel van deze strekking zal vandaag besproken worden in een debat met minister De Jager van Financiën. Hierbij zal verder gekeken worden dan alleen de banken die tijdens de crisis een beroep moesten doen op overheidssteun.

Het is niet voor het eerst dat er kritiek is op het bonusbeleid van de banken. In september vorig  jaar werd het bonusbeleid nog gehekeld door de Tweede Kamer. De banken werden opgeroepen niet in dezelfde fouten te vervallen als voor de crisis.

De president van de Britse centrale bank Mervyn King, waarschuwt voor een nieuwe financiële crisis als de banken hun bonusbeleid niet bijstellen.  In een interview met de Daily Telegraph stelt King dat bankiers er nog steeds op uit zijn om in zo kort mogelijk tijd zoveel mogelijk winst te maken. Dit omdat hun bonus dan hoger wordt. Enkele weken terug beloofden de bankdirecties dat zij minder inhalig zouden handelen.

King vindt dat de grote banken met een langetermijnvisie moeten komen, waarin het belang van de bedrijven en de particulere consumenten voorop staat.

7 maart 2011.