Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Bonussen schadelijk

Bonus commotie schaadt bankensector

Bonussen hebben een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van de financiële crisis.. “De maatschappelijke kosten van de crisis zijn enorm. Door de financiële crisis is in de samenleving en in de politiek veel onrust ontstaan over exorbitante bonussen. Bonussen blijken veelal gericht op de korte termijn en zelfs te worden gegeven als de banken aan het ‘staatsinfuus’ liggen.

“Bonussen zouden meer gericht moeten zijn op de lange termijn en moeten aanzetten tot een meer duurzaam beleid van banken”, volgens de eerlijkebankwijzer.nl.

NVB maakt zich zorgen over bonuscommotie

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakt zich de laatste weken grote zorgen over de toon van het politieke debat over de bonussen bij banken.  Alhoewel de NVB de maatschappelijke boosheid onderkend wil Staal, voorzitter NVB,  de politiek wijzen op het belang van de banken voor de Nederlandse economie en verbeteringen die zijn geboekt ( risicomanagement, kapitaalbuffers en aanpassing beloningsbeleid).

Bonusbeleid onvoldoende duurzaam

Volgens de eerlijkebankwijzer.nl hebben de meeste banken, Aegon Bank, Friesland Bank, ING, SNS Bank/SNS Regio Bank en Van Lanschot een bonusbeleid die ‘onvoldoende’ is en teveel gericht is op de korte termijn. Zie ook onze bankwijzer.  Triodos en ASN voeren een aantoonbaar beter bonusbeleid. ABN Amro, Rabobank en Robeco zitten hier tussenin.

Bonusbeleid en politiek

Wim van de Camp, lijsttrekker voor het CDA wil het verstrekken van bonussen bij banken aan banden leggen om een nieuwe financiële crisis te voorkomen.

Verder wil Camp dat op Europees niveau wordt onderzocht of bankiers bonussen kunnen worden teruggevorderd,  die zich de afgelopen tijd hebben verrijkt met hoge bonussen en onverantwoordelijke risico’s hebben genomen voor de normale spaarders.

Minister van financiën, Kees Jan de Jager zei dinsdag ook de wetgeving over bonussen bij financiële instellingen die staatssteun genieten te willen uitbreiden. Hij wil niet alleen dat banken die in de toekomst aan het ‘staatsinfuus’ komen te liggen geen bonussen mogen uitkeren, maar ook dat dat zal gelden voor instellingen die van garantieregelingen van de overheid gebruikmaken.

HoogsteRente.nl 5 april 2011.