Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Dalende rente probleem voor pensioenfondsen

ANP, 26 augustus 2010.

Dalende rente probleem voor pensioenfondsen

De gestaag dalende rente ondermijnt het pensioenstelsel. Koepelorganisaties van pensioenfondsen willen snel met demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) en de sociale partners overleggen hoe moet worden omgegaan met de invloed van de rente op beoordeling van de fondsen. Drie koepelorganisaties schrijven dit  in een brief aan de Tweede kamer.

De fors gedaalde rente is een van de oorzaken van de huidige problemen waarmee de pensioenfondsen kampen. Een lage rente leidt tot een lagere dekkingsgraad en die geeft aan in hoeverre fondsen in staat zijn aan toekomstige verplichtingen te voldoen. De rente is nu historisch laag. Blijft dat zo, dan zullen bij ongewijzigd beleid vele miljoenen deelnemers en gepensioneerden worden geconfronteerd met een korting op hun pensioen, aldus de koepels.