Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

De grootste bankroof allertijden

De grootste bankroof allertijden

Wie aan de grootste bankroof allertijden denkt, denkt misschien wel aan een spannende film over het Wilde Westen van Amerika. Cowboys te paard, met geweren aan hun schouders, die met staven dynamiet een trein hebben laten ontsporen. Om er met jutezakken vol met geld vandoor te gaan…

Allemaal kinderspel vergeleken met wat we ondertussen toch wel als de grootste bankroof allertijden kunnen beschouwen. Die vindt namelijk nog altijd plaats, en wel van binnenuit. Grote kans dat ook u hiervoor opdraaien mag.

Nieuwe records bankiersbonussen

Wat is het geval? Bankiers – aan beide kanten van de oceaan – verhogen hun vergoedingen (bonussen inbegrepen) dit jaar namelijk tot recordhoogte. Op z’n minst een opmerkelijk gegeven, zeker wanneer u beseft dat het juist deze groep was die zo’n grote rol speelde bij het ontstaan van de financiële crisis. Een crisis waarvan velen ook nu de gevolgen nog altijd voelen.

Bankiers, in het bijzonder zij die actief zijn voor de grote zakenbanken, vormen zelf een van de weinige groepen die nauwelijks onder de crisis lijden. Sterker, in bepaalde opzichten profiteren zij er juist van…

Toverwoord: LEVERAGE

Anders dan soms verondersteld zijn bankiers veelal niet die uitmuntende ondernemers wat hun torenhoge salarissen wellicht nog enigszins zou rechtvaardigen. Nee, het rendement dat banken op hun uitstaande gelden verdienen (de zogeheten ‘Return on Assets’) ligt zelfs in gunstige gevallen niet veel hoger dan circa 1%. Een cijfer dat de voorbije decennia eigenlijk nauwelijks veranderd is.

Nee, het is enkel en alleen de flink opgevoerde leverage (de mate waarin met geleend geld gewerkt wordt) die de gestegen bankwinsten verklaart. Winsten die voor een substantieel deel vervolgens bij de bankiers zelf terecht komen. Ook nu is het nog heel gangbaar dat een bank vele tientallen keren haar eigen vermogen uitleent. Een soort Russische roulette eigenlijk, maar dan anders…

Want verloopt het spelletje goed dan worden immense (boek)winsten behaald en kunnen de vorstelijke bonussen betaald worden. Gaat het fout – en met veel leverage is daar maar weinig tegenslag voor nodig – dan worden de miljardenverliezen het liefst op anderen afgewenteld.

Benadeelden: belastingbetalers, spaarder en gepensioneerden

Het aantal benadeelden van dit werken met extreme leverage is groot. Naast aandeelhouders die de klos zijn wanneer het met een bank weer eens fout loopt, wordt zeker in geval van wat grotere banken vrijwel altijd een beroep gedaan op de belastingbetaler. Die staat daarmee feitelijk ongewild garant staan voor deze ‘bankroof van binnenuit’.

Of wat te denken van spaarders en gepensioneerden? Om te voorkomen dat banken verder in problemen geraken, houden centrale banken de (korte) rente alweer lange tijd op extreem lage niveaus. Leuk voor de banken die hierdoor zelf bijna onbeperkt toegang hebben tot vrijwel gratis geld. Minder leuk voor spaarders die klagen dat de ontvangen rente soms de vermogensbelasting (in Nederland 1,2% boven een belastingvrij gedeelte) niet eens dekt. Gecorrigeerd voor inflatie wordt veel spaargeld zo eigenlijk elk jaar steeds minder in plaats van meer waard.

Dan is er nog een andere groep, die de immoraliteit van het huidige systeem vermoedelijk niet eens doorziet: jongere generaties. Door de rente nu min of meer ‘gedwongen’ lang op extreem lage niveaus te houden, verwachten veel economen dat dit zal leiden tot oplopende inflatie in de toekomst. Een door weinigen doorzien risico welke eveneens op onschuldigen afgewenteld wordt.

Al met al kan gerust gesproken worden over de grootste bankroof allertijden… die vindt van binnenuit plaats en gaat nog altijd gewoon door.

Bron:  Hendrik Oude Nijhuis

Hendrik Oude Nijhuis heeft zich jarenlang verdiept in de strategieën van ‘s werelds beste beleggers en is tevens oprichter van warrenbuffett.nl over de beleggingsstrategie van Warren Buffett.