Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Depositogarantiestelsel blijft gehandhaafd

Depositogarantiestelsel blijft gehandhaafd

Nederlandse banken krijgen volgend jaar al een bankheffing opgelegd om een gezamenlijke spaarpot aan te leggen ingeval een bank omvalt en spaarders een beroep moeten doen op het depositogarantiestelsel. Dat zei minister van Financiën Jan Kees de Jager maandag tijdens een overleg met de Tweede Kamer.

Grens

De grens van het bedrag dat spaarders vergoed zouden krijgen van maximaal €100.000 blijft gehandhaafd. Wel wil minister De Jager dat het Nederlandse depositogarantiestelsel wordt omgevormd. De aanbeveling van commissie-De Wit om spaaractiviteiten van banken en hun risicovollere activiteiten te scheiden, wordt niet aangenomen.

Vooraf premie storten

Straks moeten banken vooraf premie storten in een speciaal fonds. Nu nog worden gezonde banken achteraf gezamenlijk aangeslagen voor het bedrag dat een omgevallen bank aan gedupeerde spaarders moet vergoeden. De Jager wil de heffing zo spoedig mogelijk invoeren.

Bankbelasting

Een speciale bankbelasting voorziet de minister van Financiën pas veel later, en alleen als die niet leidt tot een ongelijk internationaal speelveld voor Nederlandse banken, extra regeldruk of minder krediet aan burgers en bedrijven.

Bron: FD, 8 maart 2011.