Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Dilemma’s

HoogsteRente.nl, 9 februari 2010.

Dilemma’s, wat kan wel en wat kan niet? 

Volgens juristen mag alles wat niet verboden is. Banken denken hier soms anders over. Afhankelijk van breed gedragen maatschappelijke opvattingen en eigen belangen komen mensen soms tot heel andere antwoorden.  Uit onderstaand voorbeeld wordt duidelijk dat dingen soms weer net iets anders zijn dan ze op het eerste gezicht lijken.

Van Lanschot Bankiers in Den Bosch heeft ten onrechte de betaalrekening van coffeeshop Cool Running in Maastricht opgezegd. De voorzieningenrechter in Den Bosch heeft dat maandag bepaald in de zaak die tegen de bank was aangespannen.

Van Lanschot zegde de relatie met de coffeeshopuitbater op, omdat de bank niet kon controleren of door acceptatie van de maandelijkse storting van 50.000 tot 70.000 euro aan contanten werd meegewerkt aan strafbare handelingen zoals bijvoorbeeld witwassen. De bank sprak van een onaanvaardbaar risico voor haar integriteit en reputatie. De exploitant heeft niet gelogen door horeca als activiteit aan Van Lanschot op te geven. De rechter oordeelde verder dat de rol van Van Lanschot beperkt is, dat de mogelijkheid bestaat om ongebruikelijke transacties te melden en dat door de betaalrekening de geldstroom van de coffeeshop juist meer in het daglicht staat. De bank heeft volgens de rechtbank een belangrijke maatschappelijke functie. Dreigende reputatieschade noemt de rechter niet aannemelijk”.  Bron: Telegraaf, 9 februari 2010. 

 

Moet een bank alles financieren wat wettelijk niet verboden is?

Wat dit voorbeeld oproept is de vraag of een bank dan maar alles moet financieren wat wettelijk niet verboden is?  Of zijn daar misschien beperkingen aan? Regeringen staan bijvoorbeeld toe dat er clusterbommen gemaakt worden. Waarom zou een bank een producent van clusterbommen dan niet mogen financieren? Is het terecht dat banken hier geen eenduidig  ‘nee’ tegen zeggen?  Het antwoord heeft alles te maken met de nuances die de bank legt, ethiek dus!

Zo heeft een bank  naast een wettelijke verantwoordelijkheid  ook een ethische verantwoordelijkheid. Het is goed dat spaarders hierover blijven nadenken en de banken hierin volgen.  Immers het zijn de banken die met ons spaargeld een enorme invloed hebben op de wereld om ons heen.  Graag maken we die een stukje beter in plaats van slechter.

Op Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie en de Dierenbescherming, leest u meer over ethiek.