Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

DSB maskeerde wanbetalers

FD.nl, 7 mei 2010.

DSB maskeerde wanbetalers

Door een omstreden werkwijze heeft DSB Bank in 2007 betalingsachterstanden van haar klanten weggepoetst. Daarmee is de schuldpositie van klanten naar beleggers mooier voorgesteld om andere uitgaven mogelijk te maken.

Toenmalig financieel topman Jaap van Dijk wist deze praktijk met veel moeite terug te draaien. Vervolgens kreeg hij eind 2007 van ceo Dirk Scheringa te horen dat hij een andere baan moest zoeken.

DSB BankDit blijkt uit een verklaring van Van Dijk aan de raad van commissarissen van DSB. De verklaring is in handen van deze krant.

Tot nu toe is nooit duidelijk geworden waarom cfo Van Dijk eind 2007 plotseling de bank in Wognum verliet. Uit zijn verklaring blijkt nu dat hij grote problemen had met de werkwijze van Dirk Scheringa en vooral commercieel topman Hans van Goor.

 

Gerrit Zalm

Uit onvrede met deze werkwijze ruimden eind 2007 en begin 2008 ook ‘compliance officer’ Peter Cornet en bestuurder Reggie de Jong het veld. Toezichthouder DNB was van de complianceproblemen op de hoogte. Topman Dirk Scheringa en rechterhand Van Goor mochten blijven. DNB vertrouwde op de nieuwe cfo Gerrit Zalm.
De verklaring van Jaap van Dijk en de brief van DNB aan DSB Bank zijn beschikbaar in het DSB-dossier

Kern van de ruzie binnen de raad van bestuur was de manier waarop betalingsachterstanden van klanten in de boeken kwamen. Van Goor zocht volgens medebestuurders de randen op met toestemming van Scheringa.

Van Goor zette in de bancaire systemen betalingsachterstanden van klanten met een hypotheek of krediet op nul. Een groot aantal klanten, dat achter was met de maandelijkse aflossing, werd geschrapt in het bancaire systeem VSF. Van Goor meende dat te kunnen doen omdat de klanten een zogeheten looncessie hadden afgegeven: de maandelijkse hypotheekbetaling wordt dan door de werkgever ingehouden van het loon en betaald aan DSB.

Ontdekking

Begin 2007 is dit ontdekt door Reggie de Jong, die als lid van de raad van bestuur over ICT ging. De Jong was hoogst verbaasd omdat ze hier niets van wist. Ook haar cfo Van Dijk bleek van niets te weten.

Van Dijk en De Jong kaartten de zaak op 16 april 2007 aan in een vergadering van de vierkoppige raad van bestuur. Een ‘zware discussie’ volgde, zoals Van Dijk later aan de commissarissen schreef.

Van Goor en Scheringa stelden dat door die looncessie de achterstallige gelden toch wel zouden binnenkomen. Deze beslissing heeft als voordeel dat voorzieningen vrijvielen. Het geld zou dan ingezet kunnen worden voor onder meer het verstevigen van de solvabiliteit. Of voor dividend aan DSB Beheer, de moedermaatschappij waarin Scheringa voetbalclub AZ en zijn kunst had ondergebracht.

Beleggers de dupe

Van Dijk en De Jong vonden het te voorbarig om te stellen dat de achterstallige gelden toch wel binnenkomen. Klanten kunnen ontslagen of ziek worden waardoor onzeker is of schulden worden ingelost. Zij vonden dat voorzieningen voor dubieuze debiteuren ten onrechte vrijvielen. Bovendien werd in hun ogen fout gerapporteerd aan beleggers die pakketjes hypotheken en kredieten kochten.

Bronnen rond de voormalige rvb van DSB zeggen dat het conflict puur ging om een verschil van ‘professioneel inzicht’. Van Dijk en De Jong wilden niet reageren.