Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Gerommel bij banken treft particulier en ondernemers

Beleggingsflits, 19 maart 2010.

Gerommel bij banken treft particulier en ondernemers

Het vertrouwen in en de tevredenheid over de Nederlandse banken is tanende. Consumenten en bedrijven ondervinden hinder van de fusie van ABN Amro met Fortis en het faillissement van DSB. Bankklanten worden automatisch overgeheveld en managers in het bedrijfsleven geven hun bank een lagere beoordeling.

Zware kritiek banken

Een deel van dat sentiment was reeds tijdens de steunoperatie van de staat ontstaan. Zowel de Nederlandse bevolking als de Haagse politiek had zware kritiek op de steun voor bankiers die hun eigen bank, en het geld van spaarders en beleggers, in gevaar hadden gebracht. In de Tweede Kamer en de Nederlandse huiskamers vielen harde woorden.

Banken houden hand op de knip

Nu de eerste stofwolken rond de staatssteun en het faillissement van DSB zijn opgetrokken, volgt een tweede golf van verontwaardiging. Alle banken, ook zij die steun via het Nederlandse volk hebben gekregen, houden de hand op de knip, zo is het algemene beeld.

Hypotheekaanvragen worden afgewezen, leningen geweigerd en ook bedrijven hebben de grootste moeite om kredieten of bankgaranties te verkrijgen. En dat terwijl de rente die banken onderling rekenen op een historisch laag peil staat. Het gevoel van onrecht en oneerlijkheid groeit.