Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Kritiek op exorbitante salaris topman (20.000 euro per dag)

Analist.nl, 28 april 2010.

Exorbitante salaris 

Op de aandeelhoudersvergadering van brouwer AB InBev is zware kritiek geuit op de verloning van de Braziliaanse topman Carlos Brito, die een jaarloon van 7,22 miljoen euro opstrijkt. Aandeelhouder-activist Erik Geenen stelde dat niemand een beloning van 20.000 euro per dag waard is. Geenen voegde er aan toe dat het loon van Brito in geen enkele verhouding staat met het salaris van de Braziliaanse arbeiders en een slag in het gelaat is van het personeel en de aandeelhouders. Geenen verwees ook naar het Fortis-debacle, waar volgens hem de zaak van kwaad naar erger is geëvolueerd.

Hij voegde er aan toe ervaren te hebben dat er bij dit soort toplonen vaak nadien een puinhoop moet worden opgeruimd. Geenen pleitte voor een beloningsstructuur die managers bindt aan het bedrijf en een langetermijnvisie promoot. Peter Harf, voorzitter van AB InBev, stelde echter dat het basisloon van Brito in lijn zit met de concurrentie.