Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Lage rente: Pensioenfondsen onderdruk

HoogsteRente.nl, 29 augustus 2010

Lage rente: Pensioenfondsen onderdruk

De lage rente op dit moment maakt pensioenen duur. Niet alleen de pensioenfondsen hebben hiermee te kampen ook op individueel niveau merkt u het effect van de lage rentestand. De rentestand is historisch laag. Deze week waren de pensioenfondsen in het nieuws door de problemen met de groei en de dekkingsgraad  in de toekomst. Dit wordt veroorzaakt doordat het vermogen van pensioenfondsen op dit moment minder snel groeit dan nodig is om aan de pensioenverplichtingen in de toekomst te voldoen.

Dekkingsgraad pensioenfondsen

Pensioenfondsen in Nederland moeten wettelijk aan een bepaalde dekkingsgraad voldoen. Dit betekent dat een pensioenfonds genoeg geld in kas moet hebben om ook in de toekomst de afgesproken pensioenverplichtingen na te komen. De dekkingsgraad wordt in Nederland berekend op basis van de rente van de Staatsobligaties van 10 jaar. De lage rente heeft ervoor gezorgd dat de rente op staatsobligaties is gezakt onder de 3%. Dit betekent dat in de huidige berekeningen een aantal pensioenfondsen op dit moment een te lage dekkingsgraad hebben. De Nederlandsche Bank gaf in juni aan dat eind mei de dekkingsgraad tot 98% zou zakken. Afgelopen week kwam in het nieuws dat 14 van de ongeveer 600 pensioenfondsen binnenkort in de problemen komen. Concreet  betekent dat bij deze pensioenfondsen de langlopende verplichtingen, de te betalen pensioenuitkeringen hoger zijn dan de bezitingen zoals aandelen, obligatie, deposito’s en andere beleggingen. Zolang de bezitingen meer waard zijn dan de verplichtingen is de dekkingsgraad positief, ofwel meer dan 100.  

Effect op uw pensioen en spaargeld

De kapitaalmarkt volgt op de voet: een lage rente op uw spaargeld! Bij een lage rente stand wordt het voor u duurder om producten aan te schaffen om uw pensioen aan te vullen. Zo’n product is bijvoorbeeld een lijfrentepolis. Hiermee  bouwt u kapitaal op voor later, uw pensioen bijvoorbeeld. Een lage rente betekent dat er meer geld nodig is om een bepaald kapitaal op te bouwen. Of het duurt gewoon langer. Bij lijfrentes waarbij u maandelijks een bedrag inlegt, kan een  lage rentestand zorgen voor een forse stijging van de lijfrente premie. De lage rente is dan ook de reden dat de pensioenfondsen onderdruk staan. Een stijging van de pensioeninleg lijkt dan ook onvoormijdelijk.  Maar ook uw eigen spaarrekening loopt gevaar. Zeker voor spaarrekeningen die minder dan 2% rente opleveren.  Leest u hierover ons artikel  ‘lage spaarrente kost spaarder geld’.