Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Máxima vraagt toegang tot financiële diensten voor armen

Wereldomroep, 24 januari 2010. Prinses Máxima Roept de wereld op mensen in ontwikkelingslanden betere toegang te verlenen tot financiële diensten.

Microkredieten zijn volgens Haar belangrijk. De prinses deed de oproep tijdens een  bijeenkomst in het Vredespaleis in Den Haag over microfinanciering, georganiseerd door de Wereldomroep.

Volgens Máxima is er te veel aandacht voor leningen, Terwijl andere financiële producten als sparen misschien nog wel belangrijker zijn voor arme mensen.

De Prinses is speciaal adviseur van de VN-secretaris-generaal op het gebied van toegangelijkheid van financiële diensten. Ze wees er op dat de effecten van microkredieten niet altijd even duidelijk zijn.