Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Onzekerheid over spaartegoeden bij SNS Reaal

Na de negatieve berichtgeving over de problemen met de vastgoedtak van SNS Reaal maken vele klanten van deze bank zich begrijpelijk zorgen over de door hun gestalde spaartegoeden. SNS stelt klanten door middel van berichtgeving op de website gerust door aan te geven dat er wordt voldaan aan de wettelijke eisen wat betreft solvabiliteit en liquiditeit.

Daarnaast wordt gecommuniceerd dat spaargeld tot een bedrag van € 100.000 veilig is vanwege het Deposito Garantie Stelsel. Verder zal de overheid de bank te hulp schieten indien nodig aangezien zij door De Nederlandse Bank en het Ministerie van Financiën aangemerkt zijn als systeemrelevante bank.

Vragen die bij veel klanten leven hebben betrekking op levensloopregelingen en lijfrenterekeningen die lopen via SNS Reaal of aangesloten dochterondernemingen. Klanten vragen zich terecht af of deze afgesloten rekeningen en regelingen onder het Deposito Garantie Stelsel vallen.

De levensloopregeling en lijfrenterekening, maar bijvoorbeeld ook een gouden handdruk vallen onder het Deposito Garantie Stelsel. Klanten hebben per bank, per persoon een garantie van € 100.000. Wanneer klanten een spaartegoed hebben van minder dan € 100.000 dan zitten zij vanzelfsprekend aan de veilige zijde.

Wanneer klanten een tegoed hebben hoger dan € 100.000 bij SNS Reaal zal het bedrag boven de € 100.000 in een faillissement vallen. Dit bedrag zal hoogstwaarschijnlijk gedeeltelijk of wellicht geheel (nader te bepalen) worden uitgekeerd na de boedelverdeling onder de schuldeisers.

Momenteel wordt er door SNS Reaal samen met het Ministerie van Financiën gewerkt aan een oplossing van de ontstane financiële situatie. Duidelijkheid over de toekomst van SNS Reaal moet voor 14 februari bekend zijn.