Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Postbank (ING) over de schreef

FD, 13 april 2010

Postbank (ING) over de schreef

Volgens de AFM heeft de Postbank de normen uit de Gedragscode Hypothecaire Financiering (GHF) niet goed toegepast.

Bij de bepaling van de maximaal toegestane hypotheek vereist deze code dat kredietverstrekkers uitgaan van een annuïtaire lening, zodat consumenten voldoende buffers aan kunnen leggen. Consequentie is wel dat er veelal minder geleend kan worden dan bij een aflossingsvrije of spaarhypotheek. De Postbank heeft in de onderzochte dossiers deze annuïtaire toets niet toegepast, maar eigen normen gebruikt, vervat in de zogenoemde Positieve en Negatieve Criteria.

Op zich is dat volgens AFM geen probleem, als er bij toepassing maar voldoende buffervorming voor de consument mogelijk blijft. Dat is volgens de toezichthouder bij de beboete dossiers niet het geval. In één geval werd een hypotheek verstrekt van 5,8 maal het jaarinkomen (woonquote) terwijl 4,8 maal was toegestaan op basis van de annuïtaire toets.

ING ontkent fouten ING bestrijdt dat de Postbank de normen verkeerd toepaste. De annuïtaire toets is volgens ING bedoeld om een vergelijking met andere aanbieders gemakkelijker te maken. De eigen normen sluiten beter aan bij de realiteit. De bank stelt verder dat in alle gevallen de verstrekte hypotheek binnen de woonquote blijft die ook in de gedragscode GHF staat.