Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Rabobank.be lokt(e) Belgische spaarders met NL overheidsgaranties

Rabobank.be lokt(e) Belgische spaarders met NL overheidsgaranties

In een poging Belgische spaarders aan te trekken, lokte de Rabobank de Belgische spaarders met reclame boodschappen dat de Nederlandse overheid voor hen garant staat.

De Rabobank heeft toegegeven dat het Nederlands depositogarantiestelsel niet voor reclamedoeleinden mocht worden gebruikt. De tekst waar de Rabobank in België mee adverteerde luidde;

“Rabobank.be valt onder de Nederlandse wetgeving. Het zijn dus de banksector en de Nederlandse overheid die uw kapitaal garanderen. Uitstekende garanties kortom.”

Inmiddels heeft de Rabobank de tekst aangepast. PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk was eveneens niet te spreken over de reclame, en stelde onderstaande Kamervragen aan minister Jan Kees de Jager van Financiën.

Vragen Plasterk over Nederlandse garanties over buitenlands spaargeld

  1. Kent u het artikel „Internetspaarbanken staan niet miden in de samenleving‟? 1)
  2. Kent u de website www.rabo.be, waarop Rabobank Belgische spaarders aantrekt onder de volgende vermelding: „Rabobank.be valt onder de Nederlandse wetgeving. Het zijn dus de banksector en de Nederlandse overheid die uw kapitaal garanderen. Uitstekende garanties kortom‟?
  3. Kunt u toelichten welk belang van de Nederlandse belastingbetaler ermee gediend is dat de Rabobank buitenlandse spaarders lokt via het internet, waarbij de Nederlandse algemene middelen garant staan voor eventuele verliezen?
  4. Deelt u de mening dat het stelsel van depositogarantstelling waar uiteindelijk de Nederlandse overheid garant voor staat bedoeld is om de Nederlandse spaarder te beschermen?
  5. Deelt u de mening dat het ongewenst is dat de Rabobank van plan is 25 miljard euro spaargeld via internet op te halen in Belgie, Frankrijk en Duitsland, waarbij de Nederlandse algemene middelen garant staan.
  6. Hoe verhoudt deze manier van informeren zich tot de regel dat geen reclame mag worden gemaakt over een depositogarantiestelsel? Druist de bij vraag 2 genoemde aanprijzing niet in tegen het Nederlandse belang? Bent u niet van mening dat er geen Nederlands belang mee gediend is dat buitenlandse spaarders via het internet hun geld naar Nederlandse banken brengen, met garantie van de Nederlandse overheid?
  7. Deelt u de opvatting van professor Arnold dat er geen publiek belang mee gediend is wanneer een autoleasebedrijf zoals Leaseplan spaargeld ophaalt onder garantstelling van de Nederlandse belastingbetaler?
  8. Zijn u andere voorbeelden bekend van bedrijven die via buitenlandse branches geld ophalen onder dekking van het Nederlandse garantiestelsel?
  9. Bent u bereid het depositogarantiestelsel zodanig te beperken dat het internetsparen in het buitenland wordt uitgesloten? Bent u bereid daarbij ook aandacht te besteden aan bedrijven zoals autoleasebedrijven die niet primair een doel hebben in de financiële sector?
  10. Kunt u een overzicht geven van het totaal aan gegarandeerde spaargeld dat onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt, uitgesplitst naar land?

Lees hier de antwoorden van minister De Jager.

1) I. Arnold, in ESB 96, 205-206 via www.http://esbonline.sdu.nl/do/welkom