Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Spaarders verwachten te veel van de spaarrente

Spaarders verwachten te veel van de spaarrente

Nederlanders verwachten te veel van de spaarrente! Uit onderzoek van de Friesland Bank blijkt dat spaarders  minstens 3,4% rente op hun spaarrekening verwachten te ontvangen. Opvallend is dat bijna een derde van alle ondervraagden niet weet hoeveel rente ze precies ontvangen op hun spaargeld. Ook verwachten de spaarders dat het spaargeld vrijopneembaar is.

Hoge verwachtingen

Friesland Bank heeft ruim 1.000 spaarders met een minimum spaarsaldo van 5.000 euro gevraagd naar hun verwachtingen. De spaarders verwachten minimaal 3,4 procent rente. Mannen verwachten een tiende meer en vrouwen verwachten weer een tiende procent minder. Mannen van 18 tot 24 jaar verwachten de hoogste rente. Zij wensen een rente van 4,0 procent.  De verwachtingen liggen veel hoger dan de renteniveaus van dit moment. Grote banken bieden op dit moment rentes van rond de 2%. Dat is 50% lager dan de verwachtingen van veel spaarders.

Spaartegoeden
Volgens het onderzoek zijn de spaartegoeden redelijk gelijk of in balans gebleven in het afgelopen jaar, ondanks de naweeën van de financiële crisis. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat hun spaargeld in 2010 min of meer gelijk is gebleven. Bijna een kwart van de spaarders heeft meer dan 10% moeten interen op hun gestalde vermogen. Dit kwam met name door opnames om de dagelijkse onkosten te kunnen dekken. Het overige kwart heeft het spaargeld met meer dan 10% zien stijgen. Zij hebben  een deel van hun inkomen, bonus of vakantiegeld kunnen bijschrijven.

Motieven
Uit het onderzoek van Friesland Bank blijkt dat het aanleggen van een financiële buffer voor tijden waarin het financieel minder gaat het belangrijkste motief is om te sparen. Daarna volgen respectievelijk vakanties, de oude dag, aanschaf van luxe goederen en voorzieningen voor de kinderen.

Bron: februari 2011, Friesland Bank