Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Sparen: risicovolle banken uit de wind bij garantie

Sparen: risicovolle banken uit de wind bij garantie

Risicovolle banken hoeven voorlopig niet extra te betalen om deelname aan het depositogarantiestelsel veilig te stellen.

Sinds de kredietcrisis en de val van banken als Icesave en DSB Bank, staat de garantieregeling voor spaarders volop in de belangstelling.

Spaarders weten zich sinds het najaar van 2008 voor een ton per persoon verzekerd, als een bank omvalt. De vergoeding wordt achteraf gefinancierd door andere banken, naar rato van hun marktaandeel op de Nederlandse spaarmarkt.

Nieuwe spaargarantie?
Vooral marktleider Rabobank heeft hier moeite mee. Al meer dan een jaar wordt er gediscussieerd over een alternatief depositogarantiestelsel, waarbij banken jaarlijks premie in een fonds storten, dat de vergoeding voor spaarders kan regelen als het mis gaat.

Heikel punt hierbij is: moeten alle banken een vergelijkbare premie in het spaarfonds storten, ongeacht hoeveel risico ze nemen? Rabobank wil graag dat een zogenoemde risicogerelateerde bijdrage wordt ingevoerd. Dan zou de AAA-bank zelf relatief minder hoeven bij te dragen.

Banken kunnen het onderling echter niet eens worden over de manier waarop zo’n risico-gerelateerde premie berekend moet worden, meldt Het Financieele Dagblad donderdag 3 maart.

Geen weging risico
Gevolg is dat branchevereniging de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geen eensluidend advies kan uitbrengen. Tegelijk komen noch toezichthouder De Nederlandsche Bank, noch minister De Jager van Financiën met eigen voorstellen.

De reden: op Europees niveau wordt ook nagedacht over de inrichting van spaarstelsels. Den Haag wil eerst kijken wat daar uit rolt. Maar ook in Brussel zitten de Europese landen nog niet op één lijn. Per saldo gebeurt er daarom voorlopig niets met het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Bron: Z24, 3 maart 2011.