Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Tien aanbevelingen om de Nederlandse banken te verduurzamen

HoogsteRente.nl 20 september 2010

Tien aanbevelingen om de Nederlandse banken te verduurzamen

Volgens voormalig directeur-generaal Herman Mulder van de ABN AMRO Bank, dreigt de Nederlandse bancaire sector internationaal gezien de boot te missen als het gaat om duurzaamheid. Herman Mulder, initiator van de Equator Principles, geeft tien aanbevelingen voor herstel van vertrouwen in de financiële sector. De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt hoe groot het negatieve maatschappelijk effect is van het gedrag van banken op de economie en de samenleving, zowel in Nederland als internationaal. Banken kunnen de wereldeconomie in een recessie storten. Het is voor de banksector,maar ook voor de samenleving als geheel, van vitaal belang het geschonden vertrouwen te herstellen. Vertrouwen is de belangrijkste asset van banken. Zonder vertrouwen is een gezonde financiële sector eigenlijk niet mogelijk.

Naast de zekerheid dat spaargeld veilig is bij de bank, gaat vertrouwen in banken in toenemende mate om de vraag of banken hun maatschappelijke rol voldoende serieus nemen. Behalve een zorgvuldig beheer van geld hebben banken ook een faciliterende en zelfs stimulerende rol als het gaat om de maatschappelijke ‘publieke goederen’ zoals sociale rechtvaardigheid, zorg voor het klimaat, mensenrechten, biodiversiteit. Zorgen voor People, Planet en Profit dient in alle onderdelen van het bancaire bedrijf een strategische, fundamentele factor te worden. Dit is niet alleen ‘politiek correct’, maar het is ook gewoon verstandig zaken doen.

Aanbevelingen

Per 1 januari 2010 heeft de bancaire sector in Nederland de zogenoemde Code Banken ingevoerd. De Code beperkt zich echter tot die thema’s die ten tijde van de crisis extra en urgent aandacht vereisten, met name op het gebied van bestuur, risicobeheersing, toezicht en beloningen. De Code Banken spreekt zich echter niet uit over de zo noodzakelijke verduurzaming van banken, noch over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Worldconnectors, bestaande uit prominente en betrokken Nederlanders uit alle sectoren van de samenleving die zich inzetten voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld, hebben aan de Nederlandse Vereniging van Banken én aan de parlementaire commissie die de financiële crisis moest onderzoeken, de commissie-De Wit, aanbevelingen gedaan om Nederlandse banken vooruit te helpen. De tien voornaamste aanbevelingen van de Worldconnectors zijn:

  1. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van banken een wezenlijke bijdrage te leveren aan een duurzame, rechtvaardige economie;
  2. Elke bank dient eigen sociaal, ethisch en milieubeleid te formuleren;
  3. Dit beleid moet leidend zijn in de interne beoordeling ten aanzien van kredietverlening, advisering en investeringen;
  4. Dit beleid moet tevens leidend zijn in de taakstellingen van afdelingen en individuele medewerkers van de bank;
  5. De verificatie van de realisering van dit beleid dient expliciet onderdeel te zijn van de onafhankelijke interne controle;
  6. Ook dient dit beleid expliciet aan de orde te komen in aandeelhoudersvergaderingen, de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad.
  7. Over het beleid wordt jaarlijks verantwoording afgelegd via een sociaal- en duurzaamheids jaarverslag, dat door een externe accountant wordt getoetst;
  8. Elke bank dient bij haar zakelijke klanten aan te dringen op jaarlijkse duurzaamheidsrapportage;
  9. Banken dienen te bevorderen dat waardebepaling niet meer uitsluitend gaat in financiële grootheden.In de nieuwe reële economie dient ook natuurlijk, menselijk en sociaal kapitaal op de balans te staan;
  10. Het toezicht op het bankwezen dient zich uit te strekken tot het beleid van maatschappelijke verantwoord ondernemen van banken.

Volgens Worldconnectors is het belangrijk dat banken, bij het in praktijk brengen van deze aanbevelingen, hun oor te luisteren leggen bij zowel hun eigen klanten als bij maatschappelijke organisaties. Vooral de zogenoemde ‘systeembanken’ hebben een bijzondere verantwoordelijkheid als change agents.

Bad business

Vanuit zijn de rol als jurylid van de jaarlijkse Sustainable Bank of the Year Award door de Financial Times en IFC (een onderdeel van de Wereldbank), constateert dhr. Mulder dat internationaal een groeiend aantal grote en kleine banken maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid met succes tot een winstgevende bedrijfsmodel heeft verheven. Duurzaam bankieren is goed voor de winst én goed voor de klant. Tegelijkertijd constateert Mulder dat de Nederlandse banksector in deze moderne manier van bankieren haar leidende rol is kwijtgeraakt. Ondanks het feit dat de Nederlandse Triodos Bank vorig jaar door FT/IFC werd verkozen tot Duurzame Bank van het Jaar, dreigen Nederlandse banken als geheel de boot te missen. Daarmee doen zij hun klanten én de planeet te kort. Maar het is op termijn ook bad business.

Herman Mulder is Worldconnector

Hij was voorheen directeur-generaal ABN AMRO Bank en initiator van de Equator Principles. Worldconnectors zijn prominente en betrokken Nederlanders uit alle sectoren van de samenleving die zich inzetten voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld. Ze verbinden werelden, sectoren, perspectieven en ideeën om Nederlanders te stimuleren meer over de dijken van de traditionele polder heen te kijken. Leden van de Werkgroep Financial Systems zijn: Herman Wijffels, Ruud Lubbers, Herman Mulder, Nanno Kleiterp, Tineke Lambooy, Adrian de Groot Ruiz en Leontien Peeters.

Bron: http://www.newfinancialforum.nl