Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Van ‘dorpsbank’ tot miljardenbedrijf met microkrediet

Hoogste Rente, 28 januari 2010.  Met een microkrediet worden de allerarmsten geholpen aan een kleine leningen van slechts enkele tientallen of hooguit enkele honderden dollars.

Op dit moment hebben zo’n vier miljard mensen in de wereld geen toegang tot financiële diensten. Dit terwijl een microkrediet voor veel mensen een van de weinige mogelijkheden is om een beter bestaan op te bouwen. Het helpt bovendien om de economie van een land van onderaf op te bouwen.
 

Het verstrekken van microkredieten is niet nieuw. Reeds in de 18e eeuw werd door een Ierse dominee gestart met een fonds om microkredieten te verstrekken, die later overal navolging kreeg. Naar schatting maken 30 miljoen mensen in ontwikkelingslanden gebruik van zulke microkredieten. Circa 20 miljoen mensen van deze mensen heeft een inkomen van minder dan 1 doller per dag.
 

Duidelijk is wel, dat ondanks de kleine lening bedragen, banken overtuigd raken van de commerciële mogelijkheden. Zo kan een marktconform rendement worden verdiend als de organisatie efficiënt wordt ingericht en bijvoorbeeld een lening aan een groep mensen wordt verstrekt in plaats van een enkel persoon.
 

Mede omdat in 2006 Muhammed Yunis in 1976 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor zijn ‘dorpsbank’  Grameen Bank, heeft het microkrediet sterk aan belangstelling gewonnen. Vandaag is Yunis Grameen Bank een miljarden bedrijf met 5,5 miljoen lenende klanten. Hij heeft bewezen dat een betere wereld en een marktconform rendement prima samengaan.
 

In Nederland zijn er momenteel tweetal banken die microkredieten in ontwikkelingslanden verstrekken. Dit zijn de ASN Bank en de Triodos Bank. Het is de verwachting dat ook commerciele banken deze markt zullen gaan ontdekken.