Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Verbod op bonussen staatsbank

Verbod op bonussen staatsbank

Er komt een wettelijk verbod op bonussen voor bestuurders van banken die in de toekomst aankloppen voor staatssteun. Dat zei minister De Jager van Financiën in het tv-programma Buitenhof. De bewindsman neemt hiermee een harder standpunt in dan tijdens het Kamerdebat van afgelopen donderdag. Toen vond hij nog dat het beloningsbeleid van banken alleen wettelijk kon worden vastgelegd als eind dit jaar blijkt dat de banken tekortschieten in het naleven van de Code Banken. Het CDA wil dat de aanscherping met terugwerkende kracht wordt ingevoerd. Aanleiding voor de commotie is het bericht dat de top van ING over 2010 bonussen krijgt die oplopen tot 92% van het jaarsalaris, terwijl de bank/verzekeraar nog staatssteun terug moet betalen.

Bron: FD, 21-03-2011