Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Verlies biodiversiteit tropen door Nederlandse import

Verlies biodiversiteit tropen door Nederlandse import

Het totale Nederlandse arsenaal aan landbouwgrond is nodig om te voorzien in de Nederlandse behoefte naar producten zoals soja, hout en palmolie. Dit betekent dat in landen als Brazilië (soja), hout  uit Indonesië en palmolie uit Indonesië en Maleisië  grote oppervlaktes bos worden omgekapt in ruil voor plantages. Verlies aan biodiversiteit en fragmentatie van de overblijvende natuur is het gevolg, zo concluderen onderzoekers van het LEI en Alterra, beide onderdeel van Wageningen UR, in het rapport ‘Dutch Trade and Biodiversity’.

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven kunnen de ecologische en sociaal-economische impact van de Nederlandse import reduceren door te  streven naar hogere opbrengsten per hectare. Hierdoor is minder grond nodig. Door de productie in gedegradeerde gebieden uit te breiden kan bovendien waardevolle natuurgebieden gespaard blijven.

Volgens de eerlijkebankwijzer.nl zijn er nog steeds banken die investeren in bedrijven die tropisch bos omkappen. De ene bank blijkt beter op de gevolgen van hun investeringen voor mens, dier en natuur te letten dan andere. Scoort uw bank  ‘goed’ op ethiek dan kunt u erop vertrouwen dat uw spaargeld met respect voor mens, dier en natuur wordt geïnvesteerd.

Kijk voor meer informatie op onze bankwijzer of de eerlijkebankwijzer.nl. Daar vindt u tien belangrijke maatschappelijke onderwerpen als klimaat, natuur, mensenrechten, wapens, corruptie, betrouwbaarheid en bonusbeleid waar banken op zijn beoordeeld.

Vergelijk hier uw bank op rente en ethiek

HoogsteRente.nl, 28 maart 2011.