Crisis? Nu instappen? Vastzetten? Bepaal zelf het juiste perspectief.

Voormalig Postbank directeur kritisch over spaarbeleid ING

Voormalig Postbank directeur kritisch over spaarbeleid ING

De voormalig Postbank-directeur, Wichert van Engelen, schreef  Blauw bloed. Behalve een ‘nostalgisch boek’ over de opkomst en ondergang van de Postbank, schrijft voormalig Postbank-directeur Wichert van Engelen, kritisch over het spaarbeleid van de ING dat intern de naam had ‘Dakpannensysteem’ .

Van Engelen vindt dat de klant na samenvoeging van de ING en de Postbank niet meer voorop staat. ‘De grens tussen marketing en gewoon je klanten belazeren is hier wel heel dun geworden’, schrijft hij in zijn boek. Stilletjes de rente op spaarrekeningen verlagen, want de gemiddelde klant heeft dat toch niet door, is niet zijn ‘ding’. “Daaraan heb ik me mateloos geërgerd”, zegt hij.

De Postbank was ooit door de overheid opgezet om klanten te helpen. Mensen werden gestimuleerd te sparen en konden gratis geld overmaken. De Staat maakte plaats voor de aandeelhouder.. ,,Het is een illusie te denken dat de focus op dienstverlening overeind blijft als je voor aandeelhouders gaat werken.” Van Engelen waarschuwt in zijn boek voor de gevolgen van de privatisering van andere overheidsdiensten

Zo schrijft van Engelen in zijn boek, dat gebaseerd is op historisch onderzoek en op vele interviews met (ex-)werknemers, dat de focus voor de klant verloren is gegaan. Dat was ook logisch, omdat de invloed van de bank als onderdeel van het expanderende ING-concern steeds kleiner werd. De klant was de klos.

Korte termijn

Volgens van Engelen was alles gericht de korte termijn en in het belang van de aandeelhouder i.p.v. de klant.  Dit wordt beschreven met vele voorbeelden.

  • Zo waren de bekende rentepunten van de afgelopen jaren een ‘fantastisch idee’ voor de Postbank en voor de leveranciers van de goederen, stelt Van Engelen. Echter: ‘De enigen die er een beetje bekaaid vanaf komen, zijn de klanten’. Wat overigens niet wegneemt dat veel klanten er gebruik van hebben gemaakt.
  • Een ander voorbeeld is het stelselmatig verlagen van de rente op spaarrekeningen. Klanten die daarover klagen worden geattendeerd op nieuwe spaarvormen met een hogere rente. Maar die nieuwe vormen worden echter stil gehouden voor de grote massa. Je weet dat heel veel klanten niet goed opletten. Ze stappen niet over. Ik heb op de bank vaak gezegd dat dat een slechte manier is om met loyale klanten om te gaan. Die hebben hun geld bij je bank gestald in de verwachting dat je er goed mee omgaat. Dat je een zo lage vergoeding geeft zonder de klanten te vertellen dat er een beter alternatief is, vind ik getuigen van korte termijn denken. Als je het wel zou doen, dan zou je het vertrouwen in de financiële instellingen op de lange termijn versterken. De standaard reactie was: dat zou de Postbank en ING veel geld kosten.
    ‘De grens tussen marketing en gewoon je klanten belazeren, is hier wel erg dun geworden,’ schrijft Van Engelen.  

    Niettemin was het systeem alleen al in 2007 goed voor 140 miljoen euro extra winst, ofwel ongeveer 15% van de totale winst van ING in Nederland.

Marketing slogan ING – Postbank

Naar de klanten wordt de samenvoeging van ING en Postbank uitgedragen als de optelsom van kracht!


Zie ook dit artikel

Note van de redactie,

HoogsteRente.nl ziet graag een bankensector die zich dienstbaar opstelt in het belang van haar klanten. Het duperen van loyale spaarders past daar niet bij! Het vervelende is echter dat banken ‘ door het duperen van loyale spaarders’  geen wetten of regels overtreden. Hopelijk breekt bij de banken het besef door dat dit spaarbeleid niet fair is. In plaats daarvan zou men voor alle spaarders een marktconforme rente moeten vergoeden of de spaarders moeten wijzen op betere alternatieven.