"Bewust maximaal spaarrendement", daar gaat het ons om!

Over ons

Over ons

Veel spaarders zeggen van bank te veranderen als hun bank betrokken is bij de financiering van bedrijven die ernstige schade toebrengen aan mens en milieu.

Heeft u zich weleens afgevraagd wat uw bank met uw spaargeld uitspookt? En hoe zit eigenlijk met de spaarrente en productvoorwaarden?

Hoogsterente.nl is een informatiebron voor alle spaarders in Nederland voor bewust meer spaarrendement!  Hierbij kijken we als eerste en enige spaarvergelijkingssite van Nederland verder dan de hoogste rente en geven middels de ‘ethiek’ score ook aan hoe duurzaam de bank uw spaargeld investeert.    Wij willen met uw steun een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de financiële sector en het stimuleren van  maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), want met het oog op mens en natuur moet zo veel mogelijk spaargeld verantwoord worden geïnvesteerd.

Wij bieden actuele en betrouwbare vergelijkingen van spaarproducten en vermelden onze ‘ethiek’ score, die op basis van gegevens van de Eerlijke Bankwijzer wordt berekend. Met de ‘ethiek’ score  ziet u in één oogopslag of  uw spaargeld ‘verantwoord’ wordt geïnvesteerd.  Zo kiezen sommige banken ervoor om leningen te verstrekken aan bedrijven die zich schuldig maken aan het schenden van mensenrechten of het loze van schadelijke stoffen.  Banken die ‘goed’ scoren op ethiek houden zich daar verre van.

Kortom, de ene bank is de andere bank niet en dat geldt ook voor de spaarrente en productvoorwaarden.
HoogsteRente.nl   (Betere rente.  Betere wereld.)

Vergelijk hier van alle banken de spaarproducten op spaarrente en ethiek

Onafhankelijk, transparant en betrouwbaar

HoogsteRente.nl opereert 100%  onafhankelijken geeft de spaarders in Nederland een volledig en actueel overzicht van alle spaar- en depositorekeningen die in Nederland beschikbaar zijn (spaarrentes, kosten, voorwaarden).

M.u.v. Argenta vallen alle spaarproducten onder het Nederlands depositogarantiestelsel. Dit betekent dat uw spaargeld tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per instelling gegarandeerd en dus veilig is.

HoogsteRente.nl staat voor haar transparantie en betrouwbaarheid en daarom zult u op onze websites geen aanbieders tegenkomen die met voorrang zijn behandeld of juist zijn uitgesloten. Volledig onafhankeiljk dus!

Doelstellingen HoogsteRente.nl

Sinds de lancering (2010) van onze website hebben wij de volgende doelstellingen;

  • Onafhankelijke, meest volledige en transparante spaarvergelijkingssite van Nederland.
  • Als eerste spaar vergelijkingssite banken stimuleren  om uw spaargeld op een duurzame en eerlijke manier te investeren.
  • Spaarders in staat stellen bewuster te kiezen voor hun bank en spaarrente.

Hoe verdient HoogsteRente.nl haar geld?

HoogsteRente.nl biedt  haar spaarinformatie gratis aan.  Wanneer u via onze website een spaarrekening opent, krijgen wij een minimale vergoeding van uw (nieuwe) bank.

Goede doel

HoogsteRente.nl vindt het belangrijk om actief bij te dragen aan een betere wereld. Dit doen we door 10% van onze inkomsten te doneren aan het Wereld Natuur Fonds. We hebben voor het Wereld Natuur Fonds (WNF) gekozen omdat het WNF,  middels allerlei projecten, werkt aan een betere wereld!

Voorwaarden

Voor het toevoegen van een bank en/of spaarproduct aan HoogsteRente.nl gelden de volgende voorwaarden;

  • De bank heeft een vergunning van DNB van het type (2:12 lid 1), (2:13 lid 1), (2:14) of (3:111);
  • De bank heeft eenNederlandstalige internetsite met rente- en productinformatie;
  • De actuele rentepercentages en productinformatie zijn voor iedereen toegankelijk;
  • Het spaarproduct en de bank moet onder het Nederlands Depositogarantiestelsel vallen.