betere rente EN betere wereld? Ontdek de optimale combinatie op HoogsteRente.nl

ING top heeft ‘bonus commotie’ onderschat

ING top heeft ‘bonus commotie’ onderschat

Het nieuws dat de ING top bijna een jaarsalaris aan variabele beloning ontvangt,  leidde tot verontwaardigde reacties bij zowel het publiek als in de politiek.  Blijkens  de ingezonden brief van Hommen, voorzitter van de raad van bestuur, ING groep, heeft de top ingezien – naar verluidt onder druk van collega-bankiers-  dat met de toekenning van deze bonussen een verkeerd signaal naar de samenleving wordt gegeven.

In het belang van de klanten, ziet het ING bestuur daarom af van haar variabele beloning, zolang de steun die ING van de staat heeft gekregen, niet volledig is terugbetaald. ING  hoopt hiermee duidelijk te maken dat men de kritiek op ING serieus neemt, zo stelt Hommen in zijn brief.

ING ontving in 2008 een kapitaalinjectie van 10 miljard euro. Sinds 2008 is er naar eigen zeggen, in totaliteit voor 1,3 miljard euro  aan bonussen uitgekeerd.  Het bonusbeleid van de afgelopen jaren wordt als een belangrijke oorzaak gezien van de  financiële crisis waar ING herstellende is.

Spaarders verlaten ING om bonussen

Circa duizend klanten van ING zijn uit woede over de hoge bonussen overgestapt.  Dat concludeert het Financiële Dagblad  uit mededelingen van de duurzame banken Triodos en ASN bank.

Sinds de bonussen vorige week donderdag in het nieuws waren had Triodos drie tot vier keer zoveel nieuwe aanmeldingen als normaal. Bij ASN verdubbelde het aantal aanmeldingen. De nieuwe klanten noemen als reden voor de overstap vaak de bonus bij ING.  ING ontving in 2008 een kapitaalinjectie van 10 miljard euro. Sinds 2008 is er naar eigen zeggen, in totaliteit voor 1,3 miljard euro  aan bonussen uitgekeerd.

Onderzoek HoogsteRente: spaarders wisselen van bank bij exorbitante bonussen

Dat grote commotie is ontstaan rondom het bonusbeleid van ING en vele hun spaarrekening inmiddels hebben opgezegd, is niet opmerkelijk. Zo liet HoogsteRente.nl in maart vorig jaar een onderzoek uitvoeren onder 1000 responden rondom het bonusbeleid. Hieruit kwam naar voren dat de klanten een banksector verwacht,  die zich dienstbaar maakt en maatschappelijke thema’s serieus neemt. Exorbitante bonussen voor bankiers horen niet in dit rijtje thuis. Voor bijna 49% van de respondenten zou dit reden zijn om van bank te wisselen.

In hoeverre ING top ook in de toekomst de ‘bonus-commotie’  serieus neemt, zal moeten blijken als ING de ontvangen staatssteun volledig heeft terugbetaalt.

HoogsteRente.nl 23 maart 2011.