betere rente EN betere wereld? Ontdek de optimale combinatie op HoogsteRente.nl

Loyale spaarders dupe spaarbeleid grootbanken

HoogsteRente.nl: Banken duperen loyale spaarders

Uit een inventarisatie van HoogsteRente.nl blijkt dat veel grootbanken zoals ING, ABN AMRO, Aegon en Friesland Bank een tweeslachtig spaarbeleid hanteren waarmee de banken met name haar loyale spaarders duperen.

De lage spaarrente die de genoemde grootbanken hanteren, is veelal het gevolg van het gewraakte ‘dakpannensysteem’.  Met het dakpannensysteem lokken banken spaarders vaak met de hoogste rente waarna de banken de spaarrente ‘stilletjes verlagen’ tot ver onder de marktrente in de hoop dat klanten dat niet door hebben.

Ondanks dat de banken minder lijken te lokken met hoge rentes, zijn nog steeds honderdduizenden spaarders de dupe van het ‘dakpannensysteem’. Zij hebben niet door dat ze sparen op een spaarrekening die nauwelijks rente oplevert en lopen hierdoor honderden euro’s mis.  De genoemde rentes zijn nauwelijks voldoende om inflatie en belasting te compenseren. Sparen kan u dus zelfs geld kosten.

Top 5 laagste spaarrentes grootbanken

Uit het onderstaande ‘top 5′  laagste spaarrente overzicht blijkt dat  Aegon en ING  momenteel de laagste spaarrentes aanbieden met respectievelijk 1,00% en 1,25%.  Ook op ethiek scoren beide banken  ‘matig’ (Aegon Bank) tot zelfs  ‘onvoldoende’ (ING).

 laagste spaarrentes

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de grootbanken nog een groot aantal spaarrekeningen voert met een te lage rente. Trouwe spaarders die al jaren gebruik maken van hun -toen aantrekkelijke- spaarrekening,  worden in feite gestraft voor hun loyaliteit.  In de tabel, naast de rente, wordt het procentuele nadeel weergegeven ten opzichte van 3 alternatieven.  Alle alternatieven leveren u fors meer spaarrente op!

Spaargeld dubbel zoveel geld waard

Uit de ‘top 5′ laagste spaarrentes blijkt dat het meeste voordeel te behalen is als wordt overgestapt naar een andere bank. Bij ASN Bank en Centraal Beheer is uw spaargeld gemiddeld het dubbele waard. We zetten de alternatieven  voor u op een rijtje;

Alternatief 1  “bij dezelfde aanbieder”
Betreft een alternatief bij dezelfde bank.  Bij dit alternatief zijn ook spaarrekeningen betrokken die een bonusrente uitkeren als het spaarbedrag minimaal een maand of kwartaal op de rekening staan.
 

Alternatief 2  ‘hoogste rente’ bij een duurzame bank.
Bij deze alternatieven zijn uitsluitend spaarrekeningen betrokken van duurzame banken die ‘goed ‘ op ethiek scoren en waar u geld met  oog voor mens, dier en natuur wordt geinvesteerd.
Hoogste duurzame rente:  ASN Bank met de  Ideaal Sparen 2.6% (zonder beperkende voorwaarden, uw geld is direct opvraagbaar)

 

Alternatief  3 ‘hoogste rente’ bij andere bank
Bij deze alternatieven zijn alle spaarrekeningen betrokken van alle banken, ongeacht hun ‘ethiek’ score en  zonder beperkende voorwaarden.
Hoogste rente: Centraal Beheer met de  RentePlus Rekening 2.6% (zonder voorwaarden)

*Peildatum 28 oktober 2010. Alle banken die in de rente vergelijking zijn betrokken vallen onder het depositogarantiestelsel. Lease Plan Bank biedt welliswaar een hogere rente (2,75%) maar heeft een klanten stop.

 

“De grens tussen marketing en gewoon je klanten belazeren is hier wel heel dun geworden”

De voormalig Postbank-directeur, Wichert van Engelen, schreef in zijn boek  Blauw bloed kritisch over het spaarbeleid van de ING.  Stilletjes de rente op spaarrekeningen verlagen, want de gemiddelde klant heeft dat toch niet door, is niet zijn ‘ding’. “Daaraan heb ik me mateloos geërgerd”, zegt hij.  Ik heb op de bank vaak gezegd dat dat een slechte manier is om met loyale klanten om te gaan. Die hebben hun geld bij je bank gestald in de verwachting dat je er goed mee omgaat, schrijft Van Engelen.   ‘De grens tussen marketing en gewoon je klanten belazeren is hier wel heel dun geworden’.

De ‘loyale spaarders’  leverde ING in 2007 140 miljoen euro extra winst op, ofwel ongeveer 15% van de totale winst van ING in Nederland.

ASN Bank neemt goede voorbeeld

De ASN Bank doet het anders en heeft als eerste bank haar spaarrekeningen en spaarbeleid tegen het licht gehouden. Men heeft de spaarrekeningen die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd teruggebracht tot één vernieuwde spaarrekening. De bank heeft hierbij de meest gunstige voorwaarden en spaarrente als uitgangspunt genomen, zodat de spaarders er alleen maar op vooruit kunnen gaan. Alle spaarders ontvangen de verbeterde voorwaarden en rente vanaf 2 oktober 2010.

Of andere banken dit voorbeeld en transparante spaarbeleid volgen is nog onduidelijk. De SNS bank heeft een soortgelijke verandering aangekondigd.