betere rente EN betere wereld? Ontdek de optimale combinatie op HoogsteRente.nl

Spaarders meer invloed op bonus dan gedacht

HoogsteRente.nl  maart, 2009.

Hoogste Rente vindt dat banken een verantwoordelijkheid dragen bij het oplossen van belangrijke vraagstukken die onze wereld en onze samenleving in het bijzonder aangaat. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, armoede bestrijding en een reële transparante bonusbeloning.  

Voor wat betreft de bonussen is er ondanks de bankencrisis niet veel verbeterd. Professor de Cremer omschreef de bonuscultuur als een ‘zelf gecreëerde mythe’. Omdat de bons(voorwaarden) onvoldoende transparant zijn,  zouden we graag zien dat deze bonussen meer in verhouding staan tot de geleverde prestaties en gekoppeld zouden zijn aan vooraf bekende doelstellingen. Doelstellingen die gezien de vraagstukken van deze tijd niet louter van financiële aard kunnen zijn.   Ook sociale en ecologische doelstellingen horen daarbij. 

 Helaas is erop dit gebied nog veel te doen. Zo moeten veel bankbestuurders nog elke dag overtuigd worden, dat banken zowel een economische als een maatschappelijke functie hebben. Met ING als voorbeeld, lijken banken weer af te glijden naar ‘business als usal’.  Zo heeft de ING bank ondanks een ruime 10 miljard EUR overheidsteun en een verlies van 935 miljoen in 2009 maar liefst 520 miljoen aan bonussen uitgekeerd! Dit terwijl dezelfde bonussen een van de oorzaken is geweest van de huidige bankencrisis en gevraagde overheidssteun.

 Iedereen begrijpt dat deze bonussen verlokkingen bij de medewerkers oproept en worden vertaald in een sterk commercieel gedreven cultuur. Niet zelden moedigen deze banken hun medewerkers aan om meer producten per klant te verkopen en de klant niet te laten vertrekken zonder een nieuw product. Dat dit makkelijk kan leiden tot verkeerde adviezen en ontsporing van de molariteit van adviseurs, welke niet in het voordeel zijn van de klant, weten we inmiddels allemaal.

Ironisch genoeg zouden topbankiers, die deze ‘zelf gecreëerde bonus mythe’ in standhouden, zelf liever niet worden geadviseerd door adviseur die vanuit eigen belang (bonus) handelen. In plaats daarvan worden deze topbankiers liever geadviseerd door iemand die geïnteresseerd is in het werk en het verlenen van service.  Door wie wilt u worden geadviseerd?

Toch lijken diezelfde topbankiers steeds meer te denken in geld en komen door het verlangen naar nog meer geld los te staan van de werkelijkheid. Hun handelen wordt gedreven door geld waar verder geen enkel  idee acher zit,  laat staan een maatschappelijk doel!

Gelukkig zijn er steeds meer spaarders die zich het gedrag van hun banken aantrekken en actie ondernemen. Dit door hun bank aan te spreken op hun gedrag en/of te stemmen met hun spaarrekening, door elders een spaarrekening te openen.  Omdat veel mensen op zoek naar de hoogste spaarrente en een betrouwbare bank met oog voor mens en milieu  leest u binnenkort meer over bonussen en de hoogte hiervan.

Spaarders  kunnen dankzij deze informatie sneller kiezen voor banken die terughoudend zijn met bonussen. Want spaarders vragen hier massaal om!