betere rente EN betere wereld? Ontdek de optimale combinatie op HoogsteRente.nl

Onderzoek: hoogste rente en bonusbeleid

HoogsteRente.nl, 16 juli 2010.

Onderzoek: hoogste rente en bonusbeleid.

De Eerlijke Bankwijzer* heeft onderzocht of er nog steeds sprake is van exorbitante bonussen en of er een eind is  gemaakt aan het korte termijn winstbejag, mede de oorzaak van de financiële crisis. Het onderzoek heeft betrekking op de grootste -van oorsprong- Nederlandse banken.

Onderzoek HoogsteRente.nl
49% van 1000 respondenten die door onderzoeksbureau Multiscope, in opdracht van HoogsteRente.nl, zijn ondervraagd,  overweegt van spaarbank te veranderen als zijn of haar bank betrokken is bij de uitbetaling van te hoge bonussen. Door de financiële crisis  is veel onrust ontstaan over exorbitante bonussen. Volgens Peter Ras, projectleider van de Eerlijkebankwijzer, zouden bonussen gericht moeten zijn op de lange termijn en moeten aanzetten tot een meer duurzaam beleid van banken. Veel spaarders hebben echter geen idee wat het bonusbeleid van hun bank is. Verder vertrouwd men erop dat hun spaargeld op een verantwoorde manier, met oog voor mens, dier en milieu, wordt geinvesteerd. Helaas blijkt dit bij veel banken niet het geval.

*Eerlijkebankwijzer.nl is een intiatief van; Oxfam Novib, Milieudefensie,FNV Mondiaal, de Dierenbescherming en Amnesty  international.

Bonusbeleid en hoogste rentes op een rijtje.

Omdat wij het belangrijk vinden dat u goed geinformeerd uw eigen afweging maakt, onderzochten we of een hoge rente en een goed bonusbeleid binnen één bank mogelijk zijn. Hierbij hanteerden we de volgende uitgangspunten;

  1. De onderzoeksresultaten van eerlijkebankwijzer.
  2. Per bank  betrekken we de volgende spaarproducten in ons onderzoek (peildatum 16 juli 2010);
  • Hoogste rente spaarrekening (min. inleg <10.000 euro en geen opnamekosten)
  • Hoogste rente deposito rekening (min. inleg <10.000 euro)
  • Hoogste rente kind sparen/ jeugdsparen (min. inleg <250 euro)
     

Overzicht hoogste rente in combinatie met bonusbeleid

  Bonusbeleid Hoogste rente deposito rekening Hoogste rente spaarrekening Hoogste rente
kind sparen
Triodos Bank Goed 3,50 2,30 3,00
ASN Bank Voldoende 3,75 2,30 3,25
Robeco Matig na 2,40 na
ABN AMRO Matig 3,75 2,40 2,00
Fortis Bank Matig 3,75 2,40 2,25
Rabobank Matig 4,00 2,10 1,80
ING Onvoldoende 3,60 2,30 2,30
Aegon Bank* Onvoldoende 3,60 2,70 1,00
Friesland Bank Onvoldoende 3,75 2,25 1,25
SNS Bank Onvoldoende 3,80 2,40 2,00
SNS Regio Bank Onvoldoende 3,80 2,40 2,25

*Aegon Bank: uitgegaan is van het rentepercentage (2,7%) waarvoor geen opnamekosten gelden, voor de hoogste rente (3.2%) geldt namelijk 1% opnamekosten. Van Landschot Bankiers is vanwege het ontbreken van publiekelijk toegankelijke spaarrentes niet in dit overzicht opgenomen. Het bonusbeleid van deze bank scoort overigens onvoldoende.

 
Conclusie:

De meeste banken, Aegon Bank, Friesland Bank, ING, SNS Bank/SNS Regio Bank en Van Landschot scoren slecht voor hun bonusbeleid. Triodos en ASN voeren een aantoonbaar beter bonusbeleid. ABN Amro, Fortis, Rabobank en Robeco zitten hier tussenin.

Voor wat betreft de gemiddelde hoogste rente van respectievelijk; deposito sparen, spaarrekening en kind sparen (jeugdsparen) scoort  ASN Bank gemiddeld de hoogste rente (3,10%). Ook in een eerder onderzoek ‘hoogste rente kind sparen/ jeugdsparen’  kwam de ASN Bank  als beste naar voren. De ASN bewijst dat  een hoge rente en duurzaam bankieren prima samen gaan.

Kiest u ongeacht de bank en het gevoerde bonusbeleid voor de hoogste rente, dan noemen wij hieronder  per spaarvorm  de rekeningen met de hoogste rente;

De gemiddelde rente van deze drie spaarvormen  is 3,32%. Hiervoor dient u wel te sparen bij  drie verschillende banken. Bankiert u liever bij één bank dan kunt u de ASN Bank overwegen. Deze (duurzame) bank scoort voor deze  drie type spaarvormen gemiddeld de  hoogste rente (3,10%). De ING Bank behoort  van alle onderzochte spaarvormen en haar bonus beleid tot de onderzijde van de markt.

Duurzaam sparen met de hoogste rente.

Wilt u zeker weten dat uw spaargeld  wordt gebruikt voor investeringen die niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu? Kies dan voor een bank die ‘goed‘ scoort op ethiek. De ethiekscore bestaat uit totaal 10 maatschappelijk belangrijke beleidsthema’s zoals; klimaatverandering, mensenrechten,  natuur en transparantie.

Vergelijk hier van alle banken de spaarproducten op spaarrente en ethiek